Sắp xếp theo:

Giấy và nghề in được phát minh như thế nào?

Tại sao Giáo hoàng La Mã có Thập tự quân?

Tại sao lại diễn ra cuộc chiến tranh Nga Thổ?

Tại sao lại nảy sinh cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba?

Tại sao giải thưởng Nobeltrở thành giải thưởng cao quý nhất trên thế giới?

Thư viện thế giới lớn nhất thế giới ở đâu?

Tại sao một số kỷ lục cao nhất trên thế giới được gọi là “Kỷ lục thế giới Guiness”?

Tại sao trong tiếng Nhật lại có nhiều chữ Hán đến như thế?

Tại sao con đường thông thương cổ đại được gọi là “Con đường tơ lụa”?

Tại sao Beethoven được tôn vinh là “Nhạc Thánh”?

Thế giới có bảy kỳ quan nào?

Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng?

Tại sao trận Oateclo trở thành điều tượng trưng cho thất bại trong cuộc đời con người?

Tại sao coi chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình?

Tại sao các hoàng đế của nước Nga được gọi là Sa hoàng?

Tại sao Hitler sử dụng hình chữ “Vạn” làm biểu tượng cho đảng Quốc Xã?

Tổng thống Mỹ có phải do nhân dân Mỹ trực tiếp bầu ra hay không?

Tại sao bọn Quốc xã muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái?

Có lẽ bạn sẽ hỏi tại sao người Ixraen và người Ả Rập thường đánh nhau mà nước Ixraen lại có những người quốc dân là người Ả Rập?

Người Ixraen có phải là người Do Thái không?