Sắp xếp theo:

Tại sao nói cáp treo là một biện pháp giao thông tốt trong tương lai?

Thế nào là hệ thống vận chuyển đường ống giao thông công cộng?

Tại sao hệ thống đường ống sẽ trở thành hình thức giao thông vận tải quan trọng trong tương lai?

Thang máy vận hành như thế nào?

Thế nào là thiết kế giao thông không có chướng ngại trên đường?

Vì sao cần quản lý cầu vượt trên không?

Thế nào là hệ thống giao thông thông minh?

Tại sao cần phát triển phương thức vận chuyển bằng côngtenơ?

Các cảng hiện đại có những chức năng gì?

Tại sao cần phải xây dựng kênh đào?

Tàu chở dầu siêu cấp có những ưu điểm và nhược điểm gì?

Tại sao tàu phá băn có thể phá được băng?

Tại sao tàu cánh ngầm có tốc độ đặc biệt nhanh?

Tại sao loại tàu thuỷ đệm khí có thể chạy rời khỏi mặt nước?

Tại sao tàu ngầm lặn xuống dưới nước thì không còn sợ sóng gió nữa?

Tại sao tàu ngầm có thể chạy thoải mái ở dưới nước?

Tại sao tàu thuyền có thể qua lại dễ dàng ở đập Cát Châu?

Tại sao thuyền buồm có nhiều kiểu cánh buồm như thế?

Tại sao các tàu thuỷ lớn nặng như thế lại có thể nổi trên mặt nước?

So sánh máy bay hai động cơ với máy bay bốn động cơ có những đặc điểm gì?