Sắp xếp theo:

Ô tô dùng nitơ lỏng làm nguồn năng lượng có lợi gì?

Tại sao cần khuyến khích sử dụng xăng không pha chì?

Tại sao cần dùng gốm sứ để chế tạo động cơ ô tô?

Tại sao khi đi xe phải thắt dây an toàn?

Tại sao các xe vượt quá tốc độ không thể “qua mắt” được cảnh sát?

Tại sao cần phải ưu tiên “giao thông công cộng”?

Tại sao “đường tiêu âm” có thể khử được tiếng ồn?

Tại sao có một số con đường cần phải nhuộm màu?

Trong tương lai mặt đường sẽ xuất hiện những biến đổi mới như thế nào?

Tại sao lại cần phải xây dựng giao lộ lập thể?

Đường cao tốc tự động có gì đặc biệt?

Tại sao đường cao tốc không có những đoạn thẳng dài và đường cua gấp?

Tại sao trên đường cao tốc không có đèn đường?

Giao thông xạnh có thật là màu xanh không?

Trong trường hợp không có đèn tín hiệu giao thông hoặc biển báo giao thông thì xe cộ đi lại như thế nào?

Tại sao có quy định “lái xe ngồi bên trái đi theo hướng bên phải”?

Tại sao có một số đoạn đường lại là đường một chiều?

Các con đường ở thành phố được phân cách như thế nào?

Tại sao mạng lưới giao thông ở thành phố lại xây dựng với nhiều hình thức khác nhau?

Tại sao cần phát triển xe máy điện?