Sắp xếp theo:

Có phải các chất như nước, đường, thép đều do các hạt nhỏ cấu tạo nên?

Vì sao nói mọi vật trên thế giới đều do các nguyên tố tạo nên?

Hình hoa tuyết có bao nhiêu chiều?

“Toán học mờ” có mơ hồ không?

Vì sao dùng phương pháp thay thế dần ta lại nhận được các hình vẽ có hoạ tiết đẹp?

Vì sao phương pháp thay thế dần lại cho một con số có tính ngẫu nhiên?

Vì sao phương pháp thay thế dần ngày càng tỏ ra quan trọng?

Chúng ta biết dùng toán học có thể mô phỏng nhiều hiện tượng trong đời sống. Thế nhưng liệu có thể dùng toán học để mô phỏng chiến tranh không?

Câu chuyện về số vô cùng bé và số 0 như thế nào?

Vì sao “thanh gỗ dài 1 m, mỗi ngày lấy một nửa” sẽ muôn đời không lấy hết?

Vì sao khi dùng phương pháp gấp giấy ta lại dùng con số 0,618?

Dùng phương pháp gấp giấy đểtiến hành thí nghiệm như thế nào?

Vì sao dùng phương pháp thí nghiệm chéo có thể tăng cao hiệu suất thí nghiệm?

Vì sao dùng phương pháp xác suất có thể tính được giá trị gần đúng của số π?

Vì sao khi tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa như nhau?

Vì sao các động tác “đứng nghiêm, quay phải, quay trái, đằng sau quay” lại có thể là đối tượng của toán học?

Thế nào là “giả thiết liên tục”?

Số nguyên và số chẵn có nhiều như nhau không?

Ở toán học sơ cấp, chúng ta đã biết 1 + 1 = 2. Nhưng khi học đến hệ đếm cơ số 2 thì 1 + 1 = 10 mà không phải là 1 +1 = 2, bởi vì trong hệ đếm cơ số 2 không có chữ số 2.

Vào năm 1859, nhà toán học Anh Hamintơn (Hamilton) đã công bố một bài toán khá lí thú làm nhiều người đã phải bỏ nhiều công sức để giải nó.