Sắp xếp theo:

Làm thế nào biểu diễn một số thập phân tuần hoàn dưới dạng phân số?

Vì sao định lý thặng dư Trung Quốc có thể dùng để mã hóa máy tính?

Vì sao hai số hơn nhau không quá 2n lần trong 2n + 1 số tự nhiên khác nhau nhất định có hai số nguyên tố cùng nhau?

Vì sao trong ba số lẻ liên tiếp nhất định có hai số nguyên tố cùng nhau?

Liệu có thể có công thức tính số nguyên tố?

Có phải số các số nguyên tố là hữu hạn?

Vì sao số 1 không phải là số nguyên tố?

Vì sao người ta không nói đến ước số chung nhỏ nhất và bội số chung lớn nhất?

“Thế nào là sự nhảy vào “hố đen” của các con số?

Nếu bạn dùng đinh để đóng ghép ba thanh gỗ thành hình tam giác, thì hình dáng của khung gỗ này sẽ không thay đổi. Đó là nguyên lí “tính ổn định của hình tam giác”.

Nói chung với một quyển sách thì bề dài và bề rộng có tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Thế nào là hiện tượng tuần hoàn trong các dãy số?

Cách tính nhanh các tích số của các con số gần với 10…, 100…, 1000…

Vì sao có thể tính nhanh một số dạng tích số?

Vì sao có thể tính nhanh bình phương của một số hai chữ số có chữ số cuối là 5?

Làm thế nào để nhận biết một số tự nhiên chia hết cho 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11?

Vì sao khi đo góc và đo thời gian lại dùng đơn vị đo theo hệ cơ số 60?

Vì sao máy tính điện tử lại cần hệ đếm nhị phân?

Vì sao trong cuộc sống hằng ngày người ta lại dùng hệ đếm thập phân?

Phải chăng số 0 chỉ có nghĩa là không có?