Sắp xếp theo:

Dưới lòng đất của thành phố tương lai sẽ như thế nào?

Tại sao phải xây dựng thành phố số hoá?

Thế nào là thành phố điền viên?

Tại sao thành phố sinh thái có thể sản xuất “không có chất phế thải”?

Tại sao Trung tâm văn hoá nghệ thuật Pompidou được xây dựng như một nhà máy?

Kiến trúc hiện đại và kiến trúc hậu hiện đại có gì khác nhau?

Tại sao cần phải bảo vệ các kiến trúc cổ của thành phố?

Tại sao kiến trúc của các nước khác nhau có đặc trưng về màu sắc khác nhau?

Tại sao nói rằng kiến trúc có thể phản ánh cá tính của thành phố?

Tại sao công trình xây dựng cũng có “sinh mệnh”?

Kiến trúc thành phố hoà hợp với con người và thiên nhiên như thế nào?

Kiến trúc hoa viên truyền thống của Trung Quốc có gì đặc sắc?

Tại sao kiến trúc cổ của Trung Quốc thường có mái hiên vểnh ngược lên?

Thế nào là kết cấu sức căng?

Thiết kế kiến trúc mô phỏng theo kết cấu của sinh vật như thế nào?

Tại sao trong tường gạch còn phải xây cột bằng bêtông cốt thép?

Tại sao một số kiến trúc nạp khí có cửa mà không sợ rò khí?

Tại sao dùng vòm cuốn có thể vượt qua khoảng cách lớn hơn so với dùng dầm?

Tại sao khẩu độ của dầm càng lớn thì dầm phải càng dày?

Tại sao tia laze có thể “làm đẹp” công trình kiến trúc?