Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHÉP ĐỒNG DẠNG

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa. Phép biến hình được gọi là phép đồng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU NÂNG CAO

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa mặt cầu Tập hợp các điểm trong không gian…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG NÂNG CAO

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa Phương trình tham số của đường thẳng đi qua…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Tập xác định Tìm tập xác…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

A- LÝ THUYẾT CHUNG 1. Hai khối chóp và có chung đỉnh và hai mặt đáy cùng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

A- LÝ THUYẾT CHUNG 1. Thể tích khối lăng trụ với diện tích đáy, là chiều cao…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A- LÝ THUYẾT CHUNG Trước khi vào phần bài tập bạn đọc cần trang bị cho mình…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Véc tơ trong không gian * Định nghĩa Trong không gian,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TIẾP TUYẾN CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC · Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Phương pháp . Tiến hành theo các bước sau: Bước 1. Tìm tập xác định của hàm…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC 1. Khái niệm cực trị hàm số : Giả sử hàm số xác…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

Ứng dụng đơn điệu trong giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình

Trong khuôn khổ chương trình, tác giả chỉ đề cập những bài tập thường gặp. Bạn đọc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa : Giả sử là một khoảng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHÉP TỊNH TIẾN

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa. Trong mặt phẳng cho vectơ . Phép biến…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

LŨY THỪA – MŨ – LÔGARIT

A – LÝ THUYẾT CHUNG I. LŨY THỪA 1. Định nghĩa luỹ thừa Số mũ a Cơ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN

CHỦ ĐỀ 1. CÁC BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM Đầu tiên xin nhắc lại các khái niệm và…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT

Ở chương này những bài toán vận dụng cao sẽ rơi vào các dạng bài Lãi suất,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

Ứng dụng đơn điệu trong giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình

Trong khuôn khổ chương trình, tác giả chỉ đề cập những bài tập thường gặp. Bạn đọc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – DÃY SỐ Một hàm số được gọi là một dãy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM

A. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 1.1. Định nghĩa : Cho…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

QUAN HỆ SONG SONG

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 1. Mở…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LIÊN TỤC

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Hàm số liên tục tại một điểm: y =…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh mệnh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Ví dụ 1: Xác định vị trí tương đối của đường thẳng sau đây: : và :…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

XÁC SUẤT

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Biến cố · Không gian mẫu W: là tập các…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng và mặt phẳng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Giới hạn lượng giác ·  ;  (với ) 2. Đạo…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình sinx = sina a) b) c) d) e)   Các trường hợp đặc biệt:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT I. Hoán vị 1. Giai thừa: Qui ước: (với ) (với…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng: là VTCP của d…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Quy tắc tính đạo hàm · (C)¢ = 0 ·…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số Tập xác định: Tập giác trị: , tức là Hàm số đồng biến trên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Định nghĩa và các phép toán · Định nghĩa,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Trong các đề thi đại học những năm gần đây , ta gặp rất nhiều bài toán…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN

Tích vô hướng của hai vectơ một phần nhỏ trong chương trình Hình học 10. Tuy vậy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CUNG 1. Định…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

THỐNG KÊ

I – LÝ THUYẾT I.1 – BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT I.1.1 – Một…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

I – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định với và hằng số Elip là…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

I – LÝ THUYẾT 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với là biểu…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1 ẨN

I – KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương…