Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHÉP ĐỒNG DẠNG

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa. Phép biến hình được gọi là phép đồng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU NÂNG CAO

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa mặt cầu Tập hợp các điểm trong không gian…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG NÂNG CAO

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa Phương trình tham số của đường thẳng đi qua…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Tập xác định Tìm tập xác…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

A- LÝ THUYẾT CHUNG 1. Hai khối chóp và có chung đỉnh và hai mặt đáy cùng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

A- LÝ THUYẾT CHUNG 1. Thể tích khối lăng trụ với diện tích đáy, là chiều cao…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A- LÝ THUYẾT CHUNG Trước khi vào phần bài tập bạn đọc cần trang bị cho mình…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A – LÝ THUYẾT CHUNG 1. Véc tơ trong không gian * Định nghĩa Trong không gian,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TIẾP TUYẾN CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC · Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Phương pháp . Tiến hành theo các bước sau: Bước 1. Tìm tập xác định của hàm…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC 1. Khái niệm cực trị hàm số : Giả sử hàm số xác…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

Ứng dụng đơn điệu trong giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình

Trong khuôn khổ chương trình, tác giả chỉ đề cập những bài tập thường gặp. Bạn đọc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

A. CHUẨN KIẾN THỨC TÓM TẮT GIÁO KHOA. 1. Định nghĩa : Giả sử là một khoảng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

PHÉP TỊNH TIẾN

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa. Trong mặt phẳng cho vectơ . Phép biến…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

LŨY THỪA – MŨ – LÔGARIT

A – LÝ THUYẾT CHUNG I. LŨY THỪA 1. Định nghĩa luỹ thừa Số mũ a Cơ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN

CHỦ ĐỀ 1. CÁC BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM Đầu tiên xin nhắc lại các khái niệm và…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT

Ở chương này những bài toán vận dụng cao sẽ rơi vào các dạng bài Lãi suất,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 12

Ứng dụng đơn điệu trong giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình và hệ bất phương trình

Trong khuôn khổ chương trình, tác giả chỉ đề cập những bài tập thường gặp. Bạn đọc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – DÃY SỐ Một hàm số được gọi là một dãy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM

A. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 1.1. Định nghĩa : Cho…