Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Những lỗi thường gặp khi làm bài Gap Filling Summary Completion

Dạng bài đọc Gap Filling Summary Questions là dạng bài như thế nào? Dạng bài Gap Filling…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Dạng bài đọc Short Answer Questions là dạng bài như thế nào?

Dạng bài đọc Answer Questions là dạng bài như thế nào? Dạng câu hỏi Short Answer Question…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào?

Dạng bài IELTS Reading True, False, Not Given là dạng bài như thế nào? ‘True, False, Not…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 47: Dentist’s Office – HocHay

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 47: Dentist’s Office – HocHay Cùng HocHay học tiếng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu trong IELTS Reading

Bài thi IELTS Reading có gì đặc biệt? Reading là phần thứ hai của bài thi IELTS,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Word Families 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 20: Inventory

Read the following passage and write the words in the blanks below. adjusted discrepancies reflect subtracts automatically…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Words in Context 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 19: Invoices

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 19: Invoices – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 17: Ordering Supplies

Read the following passage and write the words in the blanks below. diverse everyday obtained smooth enterprise…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Ngoại ngữ

Vocabulary Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers (TT)

Vocabulary Market Leader Pre-intermediate – Unit 1: Careers – HocHay D. Complete the sentences below with the…