Sắp xếp theo:

Tại sao âm thanh nghe trong điện thoại bị rè?

Gọi điện thoại mà có hiện tượng hồi âm là sao vậy?

Nếu quan sát kĩ dãy số điện thoại ta sẽ thấy có những thành phố mà số điện thoại đặc biệt dài, nhưng cũng có thành phố thì lại ngắn. Tại sao vậy?

Trong thời kỳ dài trước đây, nhà cửa đều là cấu trúc gạch và gỗ.

Giấy chứng minh điện tử có lợi ích gì?

Tại sao ở nhà vẫn mua được hàng?

Tại sao có lúc E-mail bản Trung văn nhận được lại là những con số hỗn loạn?

E-mail có thể đăng kí (gửi bảo đảm) không?

Bưu điện điện tử và hộp thư điện tử là gì?

Có thể hợp nhất máy tính, ti vi và điện thoại làm một được không?

Có thể khám, chữa bệnh qua mạng không?

Thế nào là điện thoại mạng?

Ngày nay khi nói tới vào mạng, dù là chính phủ, doanh nghiệp, gia đình, hay cá nhân vào mạng thì các “mạng” này thường là chỉ mạng Internet.

Mạng Internet phát triển từ đất nước Mĩ, giờ đây nó đã trở thành mạng có phạm vi toàn cầu.

Tại sao môđem lại có tốc độ khác nhau?

Môđem và card mạng có gì khác nhau?

Tại sao hàng ngàn hàng vạn người cùng làm việc trên một mạng mà không bị rối loạn?

Tại sao mạng máy tính lại chia ra mạng cục bộ, mạng đô thị và mạng diện rộng?

Mạng máy tính đã phát triển như thế nào?

Bộ não con người và máy tính có thể kết nối với nhau không?