Trung học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Hóa 9 : Phân bón hóa học – Lý thuyết và lưu ý khi học

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Có bao giờ bạn thắc mắc phân hóa học được tạo…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Phương trình hóa học lớp 8 – Bài tập và lời giải hay nhất

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Phương trình hóa học của chương trình hóa học lớp 8….

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 – Dạng bài tập hay gặp

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Khi bước vào chương trình hóa học lớp 8, các em…