Y học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Y học

Đi bộ đều đặn giúp sống lâu

“Ở khu phố chúng tôi có một cặp vợ chồng viên chức về hưu tuy đã trên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Y học

Sống lâu có di truyền không?

“Đặc điểm sống lâu có di truyền không? Ông nội tôi, ba tôi đều thọ ngoài 80…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Y học

Có nên đi nghỉ mát hằng năm?

“Hai đứa con tôi ngoan và học giỏi. Hè nào các cháu cũng đòi đi nghỉ mát,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Y học

Lớn nhanh nhất ở tuổi nào?

“Xin cho chúng em biết, từ nhỏ đến khi thành người lớn, cơ thể phát triển nhanh…