Hóa học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Định luật bảo toàn khối lượng lớp 8 – Dạng bài tập hay gặp

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Khi bước vào chương trình hóa học lớp 8, các em…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Ngoại ngữ

Tên các loài hoa bằng tiếng Anh – Ý nghĩa và vẻ đẹp của các loài hoa

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Tên các loài hoa bằng tiếng Anh. Dưới đây là tên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học – Mẹo học nhanh nhớ lâu

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Chắc chắn khi bắt đầu học bộ môn Hóa đã phải…