Hóa học

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Dãy hoạt động hóa học của kim loại đầy đủ lớp 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Dãy hoạt động hóa học của kim loại có quan trọng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Tính chất hóa học đặc trưng của Kim loại là gì – Hóa học lớp 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Chúng ta đã biết rằng kim loại chiếm 80% trong tổng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Tính chất vật lý của Kim loại – Học tốt Hóa 9 cùng

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong cuộc sống của chúng ta, kim loại có vai trò…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Tỉ khối của chất khí: công thức và các dạng bài tập hay gặp

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Làm sao để biết được chất khí nào đó có những…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và chất lượng Hóa 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Bài viết sau trình các nội dung của môn Hóa Học:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Mol hóa 8 : Tổng hợp các dạng bài tập và lời giải

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Như đã biết, phân từ và nguyên tử cũng có kích…

Axit axetic là gì?
Posted in Hóa học

Axit axetic là gì? Tác dụng được với chất nào

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Axit axetic rất quen thuộc với chúng ta đặc biệt là…

Glucozơ là gì
Posted in Hóa học

Glucozơ là gì? trạng thái tự nhiên của Glucozơ

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Glucozơ được biết đến là một loại cacbohiđrat. Chúng tồn tại…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Tính chất hóa học của Bazơ tan – Những lưu ý quan trọng

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Khi chúng ta cầm lọ chứa bazo sẽ thấy có mùi…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Tính chất hóa học của Axit – Học tốt hóa 9

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Axit là một trong 2 phần học chính mà chúng ta…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Sự biến đổi chất – các dạng bài tập hay gặp và lời giải

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong chương trước học về chất tại phần 1 của chương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

[Lưu ngay] Các công thức hóa học lớp 8 cần nhớ

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Hóa học thường là nỗi ám ảnh của không ít học…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Độ tan của một chất trong nước, công thức và cách học

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong chương trình Hóa học ở cấp 2, bạn sẽ được…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Phản ứng hóa học là gì? Có mấy loại phản ứng hóa học

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Hóa học là một môn học bắt buộc của học sinh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Nồng độ dung dịch là gì hóa 8 – Những lưu ý khi học

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong nội dung bài học của Hóa học lớp 8, có…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Các phương pháp nhận biết Axit Bazơ muối – Hóa 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Bài học nhận biết axit bazơ muối là bài học cơ…

Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học
Posted in Hóa học Trung học

[Bỏ túi] Bảng hóa trị các nguyên tố lớp 8 đầy đủ nhất

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Hóa học lớp 8 cung cấp cho học sinh những kiến…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học

Đơn chất và hợp chất phần tử – Học tốt hóa 8

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Trong hóa học lớp 8, chúng ta sẽ biết đến khái…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Hóa 9 : Phân bón hóa học – Lý thuyết và lưu ý khi học

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Có bao giờ bạn thắc mắc phân hóa học được tạo…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Hóa học Trung học

Phương trình hóa học lớp 8 – Bài tập và lời giải hay nhất

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn Phương trình hóa học của chương trình hóa học lớp 8….