Sắp xếp theo:

Tại sao hàng ngàn hàng vạn người cùng làm việc trên một mạng mà không bị rối loạn?

Tại sao mạng máy tính lại chia ra mạng cục bộ, mạng đô thị và mạng diện rộng?

Mạng máy tính đã phát triển như thế nào?

Bộ não con người và máy tính có thể kết nối với nhau không?

Máy tính có thể thay thế bộ não con người không?

Tại sao cần có một quy hoạch tổng thể khi xây dựng công trình?

Tại sao lại xảy ra sự bùng nổ tổ hợp thông tin?

Nghiên cứu việc học tập của máy là làm sao để máy tính bắt chước hoặc thực hiện được hoạt động học tập của con người.

Khi bạn ngồi trước máy tính và gõ lần lượt các kí tự vào máy thì bạn có thể sẽ có cảm giác là đang đối thoại với người câm.

Khi học môn toán, mọi người đều đã đụng tới vấn đề “chứng minh định lí”. Chứng minh định lí có thể nói là một quá trình suy luận lôgic điển hình.

“Kho lương”, “kho sách”, “kho tàng” thì mọi người đều đã biết. Nhưng “Kho tri thức” thì bạn đã nghe nói tới chưa? “Kho tri thức” là gì vậy?

Lôgic dùng để biểu thị tri thức có được không?

Tại sao máy tính có thể “suy nghĩ”?

Máy tính và máy trò chơi điện tử, máy học điện tử có gì khác nhau?

Máy tính bỏ túi và máy vi tính có gì khác nhau?

Việc thay máy tính đời mới là gì vậy?

Có thể phòng chống virut máy tính không?

Tại sao lại xuất hiện virut máy tính?

Tại sao nói giải quyết vấn đề Y2K rất phức tạp?

Sau khi sử dụng máy tính, thường thì phải tắt máy, đợi lần sử dụng sau sẽ khởi động lại.