Sắp xếp theo:

Vật chất tối; Nơtrino là gì?

Phản vật chất; Huỷ nhau; Electron dương; Phản proton

Vì sao độ dài đường bờ biển không thể đo chính xác được?

“Hiệu ứng cánh bướm” của giới tự nhiên là gì?

Vì sao laze có thể làm cho nguyên tử “nguội” đi?

Vì sao nói mô hình kết cấu phân tử của C60 giống quả bóng đá?

Vì sao nói tinh thể lỏng vừa không phải là tinh thể cũng không phải là chất lỏng?

Vì sao nói chất siêu dẫn không phải là chất dẫn hoàn toàn?

Vì sao nói plasma là trạng thái thứ tư của vật chất?

Phân tử; Nguyên tử; Hạt nhân nguyên tử; Proton; Nơtron; Hađron; Lepton; Hạt cơ bản; Quark; Gluon

Vì sao nói hạt cơ bản không còn cơ bản nữa?

Vì sao quang lượng tử không phải là hạt vật chất, cũng không phải là sóng?

Vì sao nói tia sáng trên trời là cong?

Vì sao tốc độ chuyển động của bất kì vật thể nào cũng không thể đạt tới và vượt quá tốc độ ánh sáng?

Nguyên lí tốc độ ánh sáng không đổi là gì?

Vì sao máy kiểm tra an toàn có thể phát hiện hàng cấm cất giấu trong hành lí?

Vì sao thực phẩm được chiếu xạ có thể bảo quản lâu dài?

Vì sao tia X có thể xuyên qua cơ thể người?

Vì sao hình ảnh laze trên sân khấu có thể biến đổi theo tiết tấu của bản nhạc?

Phép chụp ảnh giao thoa laze là gì?