10 hòn đảo lớn nhất thế giới?

Greenland, Bắc Đại Tây Dương (Đan Mạch) 2.175.600 km2

NewGuinea, Tây Nam Thái Bình Dương (Indonesia, Papua New Guinea) 808.510 km2

Borneo, Tây Thái Bình Dương (Indonesia, Brunei và Malaysia) 751.100 km2

Nước cộng hoà Madagascar, Ấn Độ Dương 587.041 km2

Baffin, Bắc Đại Tây Dương, (Canada) 507.451 km2

Sumatra, Đông Bắc Ấn Độ Dương, (Indonesia) 473.605 km2

Honshu, Thái Bình Dương, (Nhật Bản) 230.455 km2 8.Anh quốc 229.870 km2

Ellesmere, Bắc Băng Dương, (Canada) 212.688 km2

Victoria, Bắc Băng Dương, (Canada) 212.199km2.