Tác giả: Vietlearn

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 40 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào? bạn hãy khoanh tròn…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 39 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Số nào thay cho dấu chấm hỏi A B C D 2 3 5 7…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 38 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Hình nào khác loại: CÂU 2: Có 3 cái thùng: – Cái thứ 1 đựng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 37 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Hình nào khác loại? CÂU 2: Một ông chủ nông trại nọ có rất nhiều…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 36 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu: CÂU 2: Ở hy Lạp có…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 35 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Số nào sẽ thay cho dấu (?): 5 4 6 2 4 1 7 8…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 34 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Hình của số 6 sẽ được vẽ như thế nào? đố bạn đấy! CÂU 2:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 33 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào? bạn hãy khoanh tròn…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 32 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Từ 6 hình vẽ được đánh số phía dưới, hãy chọn một hình thích hợp…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 31 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Từ 6 hình đánh số dưới, hãy chọn 1 hình thích hợp điền vào chỗ…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 30 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Từ 6 hình được đánh số ở dưới hãy chọn một hình thích hợp để…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 29 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Trong các hình A, B, C, D hình nào sẽ bị loại? CÂU 2: Trong…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 28 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Một người quản lý trong sở thú cho các con vật ăn mỗi buổi sáng,…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 27 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi (?). CÂU 2: Chọn hình khác nhất…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 26 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Tí đố Tẹo cắt tấm bìa hình A (gồm ba ô vuông) thành 2 phần…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 25 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu (?): CÂU 2: Chọn hình khác…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 24 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Cho hình vẽ: Hãy cho biết trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng? và…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 23 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Cho hình vuông 5 x 5 và con mã đặt ở góc như hình vẽ….

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 22 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Số nào sẽ thay cho dấu (?): CÂU 2: Cô bé Lọ Lem có 3…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Đố vui

BÀI SỐ 21 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1: Năm bạn đoán tuổi và ngày, tháng sinh nhật của cô giáo. Bạn Tuổi Ngày…