BÀI SỐ 26 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Tí đố Tẹo cắt tấm bìa hình A (gồm ba ô vuông) thành 2 phần rồi ghép lại thành hình B. Tẹo loay hoay mãi mà chưa làm được. Còn các bạn, các bạn sẽ cắt, ghép thế nào?

51.jpg

CÂU 2: (ĐỐ MẸO)

Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao?

CÂU 3:

Bác năm có 10 ví đựng tiền, trong mỗi ví đựng 10 đồng tiền giống hệt nhau. Có 1 ví đựng toàn tiền giả. Các đồng tiền thật nặng 10g, còn các đồng tiền giả nặng hơn đúng 1g.

Với một lần cân, có quả cân, bằng cách nào có thể chỉ ra ví đựng tiền giả?.

Chú ý: Cân đúng 1 lần cân duy nhất và có quả cân (tức là tính được g là bao nhiêu).

CÂU 4:

Hai người: một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

CÂU 5:

Cần phải sắp 10 con số “2” thế nào để nếu đem tổng số của chúng chia cho 2 sẽ được kết quả là 1234?

CÂU 6:

Bé, Tèo, Tý, Tẻo, Teo cùng nhau đi thi.

Teo không phải là người đứng cuối.

Tẻo không phải đứng đầu hay cuối.

Teo cao điểm hơn Tèo. Tẻo cao điểm hơn Tý.

Bé, điểm thấp hơn Tèo nhưng cao hơn Tẻo.

Ai điểm cao nhất? Theo thứ tự.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 26

CÂU 1:

Chia tấm bìa của Tí thành 12 ô vuông bằng nhau, ta sẽ phát hiện có rất nhiều cách cắt ghép đấy. Dưới đây một số cách cắt ghép sau:

CÂU 2:

151.jpg

Đáp án (giải mẹo):

6 con bò = 3 con bò x 3 con bò – 3 con bò = ba (của) con bò x ba (của) con bò – ba (của) con bò

=> Số chân sẽ là: 4 x 4 – 4 = 12 (chân).

CÂU 3:

Bài giải:

Cách 1:

Ta đánh số thứ tự cho 10 ví đó từ 0 đến 9, sau đó lấy từ trong ví ra từng đồng tiền ứng với số trên ví (nghĩa là ví số 6 thì lấy ra 6 đồng, còn ví số 0 thì không cần lấy).

Như vậy tổng cộng ta lấy 45 đồng tiền (45 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

Đem cân 45 đồng này sẽ được một con số, lấy con số này trừ cho 450 (tổng số g chính xác) sẽ ra 1 con số, số đó chính là số của ví tiền giả.

Vậy là chỉ một lần cân ta đã chỉ ra được ví tiền giả.

Cách 2:

Đánh dấu từ 1≠ 10

Lấy bịch 1 ra 1 đồng, bịch 2 lấy 2 đồng cứ thế bịch 10 lấy 10 đồng… Vì 1 ví 10 đồng ≠ 10 ví là 100 đồng ≠ 100g.

Giờ đem cân các ví. Nếu chỉ có 99g thì ví 1 là tiền giả (vì nhẹ hơn 1g do thiếu 1 đồng, nếu 98g thì ví 2 là tiền giả do thiếu 2 đồng, cứ thế là ra).

CÂU 4:

Đáp Số: Mẹ.

CÂU 5:

Đáp số chính là: (2 + 22 + 222 + 2222) : 2= 1234

CÂU 6:

Đáp án: Thứ tự: Teo, Tèo, Bé, Tẻo, Tý