BÀI SỐ 29 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Trong các hình A, B, C, D hình nào sẽ bị loại?

57_2.jpg

CÂU 2:

Trong các hình A, B, C, D hình nào sẽ bị loại?

58_1.jpg

CÂU 3:

Có 2 trứng gà và 4 trứng vịt.

Nước bắt đầu sôi ta mới bỏ trứng vào.

Trứng gà 2 phút thì chín.

Trứng vịt 4 phút thì chín.

Cái nồi chỉ bỏ vào được 4 trứng.

Hỏi luộc 6 trứng thì mất ít nhất bao nhiêu phút?

Trình bày cụ thể cách luộc.

CÂU 4:

58_2.jpg

Bạn hãy điền đầy đủ các số từ 1 đến 8 vào các đỉnh của hình lập phương sao cho tổng bốn con số ở 4 đình thuộc mỗi mặt đều bằng 18.

CÂU 5:

Viết từ 1 đến 300

Đố em, đố bạn giỏi chăm nhi đồng

Cần bao nhiêu chữ số 0?

Đáp nhanh gắn ngực bông hồng thắm tươi

Đố vui vừa học vừa cười

Thi đua xem thử ai người giỏi hơn.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 29

CÂU 1:

Hình A; B; D đều có trục đối xứng thẳng đứng.

Riêng hình C không có trục đối xứng thẳng đứng nên hình C bị loại.

CÂU 2:

Hình A; B; D đều có hai trục đối xứng dọc và ngang. Riêng hình C chỉ có trục đối xứng dọc. Vậy hình C bị loại.

CÂU 3:

Đầu tiên cho 4 quả trứng vịt. đun được 3 phút thì vớt 2 quả ra, cho hai quả trứng gà vào. Hết 4 phút, 2 quả trứng vịt trong nồi chín ==> vớt ra, cho hai quả lúc trước vào.

==> hết 5 phút cả trứng vịt và trứng gà đều chín.

CÂU 4:

Đây là một bài toán mở, có nhiều cách điền các số từ 1 đến 8 vào các đỉnh của hình lập phương thỏa mãn điều kiện tổng 4 số ở 4 đỉnh thuộc mỗi mặt đều bằng 18.

Xin giới thiệu 3 cách để các bạn tham khảo:

157.jpg

CÂU 5:

Bài giải:

Từ 1 đến 99 ta có các số mang chữ số 0 là:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Vậy ta cần 9 chữ số 0

Để viết các số từ 101 đến 109 ta cần 9 chữ số 0.

Để viết các số từ 20 đến 209 ta cần 9 chữ số 0.

Để viết các số tròn chục 110, 120… 190 ta cần 9 chữ số 0.

Để viết các số tròn chục 210, 220… 290 ta cần 9 chữ số 0.

Để viết các số 100, 200, 300 ta cần 6 chữ số 0.

Vậy để viết từ 1 đến 300 ta cần số chữ số 0 là:

9 x 5 + 6 = 51 (chữ số 0)

Đáp số: 51 chữ số 0