Toán lớp 10

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Trong các đề thi đại học những năm gần đây , ta gặp rất nhiều bài toán…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN

Tích vô hướng của hai vectơ một phần nhỏ trong chương trình Hình học 10. Tuy vậy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CUNG 1. Định…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

THỐNG KÊ

I – LÝ THUYẾT I.1 – BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT I.1.1 – Một…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

I – LÝ THUYẾT 1)Định nghĩa: Cho hai điểm cố định với và hằng số Elip là…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

I – LÝ THUYẾT 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đối với là biểu…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1 ẨN

I – KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

HÀM SỐ

I – LÝ THUYẾT  Định nghĩa Cho Hàm số f xác định trên D là một…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

I – LÝ THUYẾT 1. Tổng của hai vectơ Định nghĩa: Phép cộng hai vectơ và là…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

TẬP HỢP

I – LÝ THUYẾT: 1. Tập hợp: (còn gọi là tập) là một khái niệm cơ bản…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

SỐ GẦN ĐÚNG, SAI SỐ

I. LÝ THUYẾT 1. Số gần đúng. Trong nhiều trường hợp ta không thể biết được giá…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

MỆNH ĐỀ

I – LÝ THUYẾT 1. Mệnh đề – Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

I – LÝ THUYẾT 1. Trục và độ dài đại số trên trục a)Định nghĩa Trục tọa…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

CÁC TẬP HỢP SỐ

I – LÝ THUYẾT: 1. Tập hợp các số tự nhiên: a) b) 2. Tập hợp các…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 10

CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

I – LÝ THUYẾT I – GIAO CỦA HAI TẬP HỢP Tập hợp gồm các phần tử…