Toán lớp 11

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHÉP ĐỒNG DẠNG

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Định nghĩa. Phép biến hình được gọi là phép đồng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – DÃY SỐ Một hàm số được gọi là một dãy…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM

A. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm 1.1. Định nghĩa : Cho…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

QUAN HỆ SONG SONG

A – LÝ THUYẾT CHUNG I – ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 1. Mở…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LIÊN TỤC

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Hàm số liên tục tại một điểm: y =…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

DÃY SỐ

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh mệnh…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Ví dụ 1: Xác định vị trí tương đối của đường thẳng sau đây: : và :…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

XÁC SUẤT

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Biến cố · Không gian mẫu W: là tập các…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng và mặt phẳng…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Giới hạn lượng giác ·  ;  (với ) 2. Đạo…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Phương trình sinx = sina a) b) c) d) e)   Các trường hợp đặc biệt:…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT I. Hoán vị 1. Giai thừa: Qui ước: (với ) (với…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng: là VTCP của d…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Quy tắc tính đạo hàm · (C)¢ = 0 ·…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số Tập xác định: Tập giác trị: , tức là Hàm số đồng biến trên…

Gia sư, luyện thi, dạy nghề, tư vấn, viết bài, dịch thuật, thiết kết, lập trình, digital marketing
Posted in Toán lớp 11

VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN

A – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Định nghĩa và các phép toán · Định nghĩa,…