ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

Cho đường thẳng IMG_256 và mặt phẳng IMG_257 , ta có ba vị trí tương đối giữa chúng là:

  • IMG_258IMG_259 cắt nhau tại điểm IMG_260 , kí hiêu IMG_261 hoặc để đơn giản ta kí hiệu IMG_262 (h1)
  • IMG_263 song song với IMG_264 , kí hiệu IMG_265 hoặc IMG_266 ( h2)
  • IMG_267 nằm trong IMG_268 , kí hiệu IMG_269 (h3)
IMG_270 IMG_271 IMG_272

2. Các định lí và tính chất.

  • Nếu đường thẳng IMG_273 không nằm trong mặt phẳng IMG_274IMG_275 song song với đường thẳng IMG_276 nằn trong IMG_277 thì IMG_278 song song với IMG_279 .
Vậy IMG_280 IMG_281
  • Cho đường thẳng IMG_282  song song với mặt phẳng IMG_283 . Nếu mặt phẳng IMG_284  đi qua IMG_285  và cắt IMG_286  theo giao tuyến IMG_287  thì IMG_288 .

Vậy IMG_289 .

IMG_290
  • Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng ( nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

Vậy IMG_291 .

IMG_292
  • Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.
IMG_293

Câu 1: Cho mặt phẳng IMG_294 và đường thẳng IMG_295 . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu IMG_296 thì trong IMG_297 tồn tại đường thẳng IMG_298 sao cho IMG_299 .

B. Nếu IMG_300 và đường thẳng IMG_301 thì IMG_302 .

C. Nếu IMG_303 thì IMG_304 .

D. Nếu IMG_305 và đường thẳng IMG_306 thì IMG_307IMG_308 hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Khi IMG_309  và đường thẳng IMG_310  thì ngoài trường hợp IMG_311  còn có trường hợp IMG_312  và IMG_313  chéo nhau. IMG_314

Câu 2: Cho hai đường thẳng IMG_315IMG_316 cùng song song với IMG_317 . Khẳng định nào sau đây không sai?

A. IMG_318 .

B. IMG_319IMG_320 cắt nhau.

C. IMG_321IMG_322 chéo nhau.

D. Chưa đủ điều kiện để kết luận vị trí tương đối của IMG_323IMG_324 .

Hướng dẫn giải:

IMG_325Chọn D.

Cho IMG_326 qua IMG_327 không thẳng hàng.

Giả sử IMG_328 phân biệt là các đường thẳng nằm ngoài IMG_329 thỏa IMG_330

Trong trường hợp này IMG_331

Nếu IMG_332IMG_333 đồng phẳng thì IMG_334 cắt IMG_335

Nếu IMG_336IMG_337 không đồng phẳng thì IMG_338IMG_339 chéo nhau.

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đường thẳng IMG_340IMG_341 đường thẳng IMG_342 IMG_343 IMG_344

B. IMG_345 Tồn tại đường thẳng IMG_346

C. Nếu đường thẳng IMG_347 song song với IMG_348IMG_349 cắt đường thẳng IMG_350 thì IMG_351 cắt đường thẳng IMG_352

IMG_353D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì 2 đường thẳng đó song song nhau.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Ta có IMG_354

Câu 4: Cho IMG_355 và hai đường thẳng song song IMG_356IMG_357

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trong các mệnh đề sau:

A. Nếu IMG_358 song song với IMG_359 thì IMG_360 £

B. Nếu IMG_361 song song với IMG_362 thì IMG_363 chứa IMG_364 £

C. Nếu IMG_365 song song với IMG_366 thì IMG_367 hoặc chứa IMG_368 £

D. Nếu IMG_369 cắt IMG_370 thì cũng cắt IMG_371 £

E. Nếu IMG_372 cắt IMG_373 thì IMG_374 có thể song song với IMG_375 £

F. Nếu IMG_376 chứa IMG_377 thì IMG_378 có thể song song với IMG_379 £

Hướng dẫn giải:

IMG_380 Chọn C.

IMG_381

Chọn D.

IMG_382 cắt IMG_383 suy ra IMG_384 không song song IMG_385IMG_386 cũng không chứa IMG_387 , vậy IMG_388 cắt IMG_389 .

Chọn F.

IMG_390

Câu 5: Trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng là

· Đường thẳng nằm trong mặt phẳng.

· Đường thẳng song song với mặt phẳng.

· Đường thẳng cắt mặt phẳng.