BÀI SỐ 36 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu:

74.jpg

CÂU 2:

Ở hy Lạp có một nhà toán học rất nổi tiếng, nhưng không ai biết chính xác tuổi ông, sổ sách cũng không thấy nhắc đến. Nhưng trên bia mộ của ông có ghi 6 thông tin như sau:

  1. 1/6 cuộc đời ông được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi niên thiếu.
  2. Lại sống thêm 1/12 cuộc đời nữa thì râu mọc lưa thưa.
  3. Ông đã có vợ nhưng chưa có con và sống như vậy thêm 1/7 cuộc đời nữa.
  4. Năm năm sau ông có đứa con trai đầu lòng và rất hạnh phúc.
  5. Thật bất hạnh, cuộc đời tươi đẹp của người con trai chỉ dài bằng nửa cuộc đời ông.
  6. Khi đứa con trai qua đời, ông rất đau buồn nên chỉ sống thêm 4 năm nữa rồi cũng qua đời. Hỏi nhà toán học này bao nhiêu tuổi?

CÂU 3:

Một cầu thang có 13 bậc, trong đó có 1 bậc bị hỏng. Người thứ nhất bước lên bậc thứ nhất rồi cứ thế nhảy 2 bậc một cho đến đỉnh cầu thang. Người thứ hai cứ bước lên 3 bậc thang thì lui về 1 bậc, rồi lại tiếp ba bậc, lui 1 bậc cho đến khi lên tới đỉnh. Vậy theo bạn bậc thang thứ bao nhiêu bị hỏng?

CÂU 4:

Quay ngang quay dọc,

Lật tới lật lui,

Lộn đầu lộn đuôi,

Tôi vẫn là tôi,

Không hề thay đổi. Là gì?

CÂU 5:

Trường ta sĩ số 1000.

Khối một sĩ số đứng hàng nhất nha

Chiếm 1 phần 4 trường ta

Khối năm, khối bốn, khối ba cân bằng

Khối hai sĩ số biết rằng

180 nhớ chăng bạn hiền

Đố nhi đồng, đố thiếu niên

Khối ba sĩ số đáp liền bao nhiêu?

CÂU 6:

Cho mảnh giấy như hình vẽ dưới đây:

77.jpg

Hãy cắt mảnh giấy thành 4 mảnh nhỏ bằng nhau.

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 36

CÂU 1:

173.jpg

Đáp số: đó là hình D.

CÂU 2:

Đáp số: 84 tuổi.

CÂU 3:

Bậc thang thứ 12 bị hỏng.

CÂU 4:

Là chữ số 0.

CÂU 5:

Sĩ số khối 1 là:

1000 : 4 = 250 (bạn)

Sĩ số khối hai, khối ba, khối bốn và khối năm là:

1000 – 250 = 750 (bạn)

Sĩ số khối ba, khối bốn và khối năm là:

750 – 180 = 570 (bạn)

Sĩ số khối ba là:

570 : 3 = 190 (bạn)

Đáp số: 190 bạn

CÂU 6:

Bài này mới nhìn hình tưởng là khó nhưng suy nghĩ một chút thôi các bạn sẽ thấy có nhiều cách chia khác nhau. Sau đây xin giới thiệu một vài cách chia:

175.jpg