BÀI SỐ 21 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Năm bạn đoán tuổi và ngày, tháng sinh nhật của cô giáo.

Bạn Tuổi Ngày Tháng
Tín 25 10 3
Dũng 27 11 4
Minh 25 11 4
Trang 25 11 3
Hương 27 10 3

Biết rằng có 1 bạn đoán đúng hoàn toàn, còn 4 bạn khác không đoán sai hoàn toàn. Bạn có đoán được không?

CÂU 2:

Tìm trái bóng có trọng lượng khác nhau (10 trái).

Có mười (10) trái bóng giống nhau (hình dáng bên ngoài) trong đó có chín (9) trái có trọng lượng bằng nhau và một (1) trái có trọng lượng khác (có thể nhẹ hơn hoặc nặng hơn). Dùng một cân bàn và cho phép cân ba (3) lần, bạn hãy chỉ ra trái bóng có trọng lượng khác đó.

CÂU 3:

Ba lớp góp bánh để liên hoan cuối năm. Lớp A góp 5kg bánh, lớp B đem đến 3kg bánh cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho 3 lớp nên lớp C không phải mua bánh mà phải trả lại hai lớp kia 24 đồng. Hỏi mỗi lớp A, B nhận bao nhiêu tiền? (Ba lớp góp bằng nhau).

CÂU 4:

Có 4 học sinh: Hà, Tuấn, Minh và Thắng đang ngồi trong 1 căn phòng:

  1. Hà không sửa áo và không đọc sách.
  2. Tuấn không viết thư và không sửa áo.
  3. Nếu hà không viết thư thì minh không sửa áo.
  4. Thắng không đọc sách và không sửa áo.
  5. Minh không đọc sách và không viết thư.

Bạn nói chính xác xem 4 bạn đang làm gì?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 21

CÂU 1:

Bạn Tuổi Ngày Tháng
Tín 25 10 3
Dũng 27 11 4
Minh 25 11 4
Trang 25 11 3
Hương 27 10 3

Nhìn vào bảng ta thấy: bạn Tín và bạn Dũng đoán khác nhau hoàn toàn nên nếu bạn này đoán đúng hoàn toàn thì bạn kia đoán sai hoàn toàn (loại). Tương tự vì bạn Minh và bạn Hương đoán khác nhau hoàn toàn nên nếu bạn này đoán đúng hoàn toàn thì bạn kia đoán sai hoàn toàn (loại). Do đó cả 4 bạn Tín, Dũng, Minh, Hương đều không đoán đúng hoàn toàn. Như vậy chỉ còn mỗi bạn trang đoán đúng hoàn toàn. Khi đó bạn Tín đoán đúng tuổi và tháng, bạn Dũng đoán đúng ngày, bạn Minh đoán đúng tuổi và ngày, bạn Hương đoán đúng tháng. Điều này phù hợp với điều kiện của đề bài là 1 bạn đoán đúng hoàn toàn (bạn Trang) và 4 bạn còn lại không đoán sai hoàn toàn.

Vậy bạn Trang đã đoán đúng. Cô giáo sinh ngày 11 tháng 3 và cô 25 tuổi.

CÂU 2:

Bài giải:

Gọi trái bóng khác biệt là trái giả.

Chia 10 trái bóng làm 3 nhóm A, B và C, gồm 3, 3 và 4 trái.

– Cân hai nhóm A và B lần 1.

* Trường hợp 1:

– Cân lần 1 bằng nhau: nhóm A và B là thật, trái giả trong nhóm C.

Lấy 2 trái nhóm C cân với 2 trái của nhóm A: cân lần 2.

+ Nếu cân lần 2 bằng nhau thì trái giả trong 2 trái còn lại của nhóm C.

– Cân 1 trái nhóm A với 1 trong hai trái còn lại đó: cân lần 3.

Nếu không bằng nhau thì trái giả là trái trên bàn cân, nếu bằng nhau thì trái giả là trái còn lại.

+ Nếu cân lần 2 không bằng nhau thì trái giả là 2 trái nhóm C và biết là nhẹ hay nặng.

– Cân 1 trái nhóm A với 1 trong hai trái đó: cân lần 3.

Nếu không bằng nhau thì trái giả là trái trên bàn cân, nếu bằng nhau thì trái giả là trái còn lại.

* Trường hợp 2:

Cân lần 1 không bằng nhau: nhóm C là thật.

Giả dụ nhóm A nhẹ hơn. Cân nhóm A với 3 trái nhóm C: cân lần 2.

+ Nếu cân lần 2 bằng nhau thì nhóm B có trái giả và trái giả nặng hơn.

Cân hai trái nhóm B: cân lần 3.

+ Nếu cân thăng bằng thì: trái giả là trái thứ 3 của nhóm B, nếu không cân bằng thì trái bên nặng là trái giả.

+ Nếu cân lần 2 không bằng nhau thì nhóm a có trái giả và trái giả nhẹ hơn.

Cân hai trái nhóm A: cân lần 3.

+ Nếu cân thăng bằng thì trái giả là trái thứ 3 của nhóm A, nếu không cho cân bằng thì trái bên nhẹ là trái giả.

+ Nếu dùng nhóm B (nhóm nặng) thay cho nhóm A. Cân nhóm B với 3 trái nhóm C: cân lần 2.

+ Nếu cân lần 2 bằng nhau thì nhóm A có trái giả và là trái giả nhẹ hơn.

Cân 2 trái nhóm A: cân lần 3:

Nếu cân thăng bằng thì trái giả là trái thứ 3 của nhóm A. Nếu không cân bằng thì trái bên nhẹ là trái giả.

+ Nếu cân lần 2 không bằng nhau thì nhóm B có trái giả và trái giả nặng hơn.

Cân 2 trái nhóm B: cân lần 3.

Nếu cân thăng bằng thì trái giả là trái thứ 3 của nhóm B, nếu không cân bằng thì trái bên nặng là trái giả.

CÂU 3:

Bài giải:

Mỗi lớp A, B, C ăn hết:

Lớp C phải trả 24 đồng cho kg bánh, vậy 1kg bánh trị giá:

143_2.jpg

Lớp A mang tới 5kg bánh, vậy số bánh lớp A không dùng tới là:

143_3.jpg

Lớp B mang tới 3 kg bánh, vậy số bánh lớp B không dùng tới là:

143_4.jpg

Số tiền lớp A nhận được là:

143_5.jpg

Số tiền lớp B nhận được là:

143_6.jpg

Đáp số: 21 đồng và 3 đồng.

CÂU 4:

Đáp số:

Hà: viết thư

Tuấn: đọc sách

Thắng: viết thư

Minh: Sửa áo.