BÀI SỐ 37 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào khác loại?

78.jpg

CÂU 2:

Một ông chủ nông trại nọ có rất nhiều cừu. Biết rằng nếu ông ta bán đi một nửa số cừu của mình cộng nửa con cừu. Sau đó lại bán tiếp một nửa số cừu còn lại cộng nửa con cừu. ông ta cứ bán đến lần thứ sáu thì chỉ còn một con duy nhất mà thôi. Bạn có biết ông ta có bao nhiêu con không? bạn hãy giải thích nhé!

CÂU 3:

4 anh chị em quyết định băng qua một con sông ít nước vào ban đêm nên cần một đèn pin.

– Anh A qua sông chỉ có 1 phút.

– Anh B qua sông chỉ cần 2 phút.

– Anh C qua sông mất 5 phút.

– Chị D qua sông mất 10 phút.

Điều kiện: Mỗi lần qua thì phải qua 2 người, ai cũng được, thời gian Tính theo người đi chậm, ví dụ anh a đi chung với anh c thì phải Tính qua sông mất 5 phút.

Vì chỉ có 1 đèn pin nên khi 2 người qua xong thì phải có 1 người đem đèn pin về cho 2 người khác đi qua.

Làm thế nào trong vòng 17 phút cả 4 người đều qua sông?

CÂU 4:

Bạn đi vào 1 căn nhà của các chú lùn. Chiều cao của các chú như sau:

115cm, 112cm, 1m 07, 1200mm, 97cm, 990mm.

Hỏi ai cao nhất trong nhà?

CÂU 5:

Chắc bạn học số La mã rồi phải không?

X – lll = Xll

Bạn hãy di chuyển 1 que sao cho đúng với phép Tính nhé!

CÂU 6:

Cong đuôi thì lớn mà cong đầu thì nhỏ. Là gì?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 37

CÂU 1:

Đáp số: Hình B

A và D cùng loại, C và E cùng loại. Hai nhóm này là sự đảo ngược đen trắng của các vòng tròn.

CÂU 2:

Bài giải:

Bán đến lần thứ 6 còn lại 1 con ==> Sau lần bán thứ 5 còn (1 + 1/2) x 2 = 3 con.

Sau lần bán thứ 4 còn (3 + 1/2) x 2 = 7 con.

Sau lần bán thứ 3 còn (7 + 1/2) x 2 = 15 con.

Sau lần bán thứ 2 còn (15 + 1/2 ) x 2 = 31 con.

Sau lần bán đầu tiên còn (31 + 1/2) x 2 = 63 con.

Vậy ban đầu có (63 + 1/2) x 2 = 127con.

CÂU 3:

Lượt 1: A và B cùng qua mất 2 phút, sau đó A mất 1 phút quay về đưa đèn pin => Tổng cộng mất 3 phút.

Lượt 2: C và D cùng qua mất 10 phút, sau đó B mất 2 phút để cầm đèn về => Tổng cộng mất 12 phút.

Lượt 3: A và B cùng qua mất 2 phút.

Tổng cộng 3 lượt đi: 3 + 12 + 2 = 17 phút

CÂU 4:

Đáp số: Bạn là người cao nhất.

CÂU 5:

Đáp án: Que diêm được di chuyển như sau:

X – lll = Vll

CÂU 6:

Đáp số:

Là số 9 và số 6