BÀI SỐ 32 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Từ 6 hình vẽ được đánh số phía dưới, hãy chọn một hình thích hợp điền vào dấu chấm hỏi.

65.jpg

CÂU 2:

Tổng số viên kẹo 80

Bờm, Bi, Bo đó 3 người được phân

Bo so bi gấp đôi lần

Thêm 5 viên, Bờm lãnh phần hơn Bo

Đố học sinh, đố học trò?

Số kẹo mỗi bạn được cho ít nhiều?

Em yêu, bạn mến mau điều tra xem.

CÂU 3:

Có 30 cái chai, 1 người bắn súng bắn hư tai các chai hỏi còn lại bao nhiêu chai?

CÂU 4: (Đố mẹo):

Một người lính đi đằng trước ba người lính đi đằng sau. Hỏi có mấy người lính?

CÂU 5:

Một đoạn đường nọ trồng tất cả 20 cây với khoảng cách đều nhau. Nếu như bạn chạy trên đoạn đường đó với một số điều kiện sau:

– Điểm xuất phát là cây đầu tiên.

– Sau 13 giây bạn đã đến chỗ cây thứ 13 rồi.

– Vận tốc của bạn không thay đổi.

Vậy bạn cần bao lâu nữa để đến cây cuối cùng? Giải thích xem?

CÂU 6:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau?.

67.jpg

64.jpg

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 32

CÂU 1:

163.jpg

Đáp án:

Chọn hình 2 vì theo hàng dọc, hàng ngang đều có 3 hình: trắng, sọc ngang, sọc dọc; có hình nhỏ phía ngoài ở vị trí khác nhau và có trắng, đen, sọc xéo).

CÂU 2:

Số kẹo của Bi 164.jpg
Số kẹo của Bo
Số kẹo của
Bờm

Bài giải:

5 lần số kẹo bi được phân là:

80 – 5 = 75 (viên)

Số kẹo bi được phân là:

75 : 5 = 15 (viên)

Số kẹo bo được phân là:

15 x 2 = 30 (viên )

Số kẹo bờm được phân là:

30 + 5 = 35 (viên)

Đáp số: Bi: 15 viên

Bo: 30 viên

Bờm: 35 viên.

CÂU 3:

Bài giải:

Hư tai nói lái thành 24

Số chai còn lại là:

30 – 24 = 6 (chai)

Đáp số: 6 chai.

CÂU 4:

Bài giải hai người lính.

Vì người lính đi đằng trước. Ba (bố) người lính đi đằng sau. Người lính + bố người lính = 2 người.

CÂU 5:

Bài giải:

13 cây đầu tiên có 13 – 1 = 12 khoảng cách, tốn 13 giây, vậy thời gian cần thêm để chạy đến cây 20 là:

13 x (20 – 13) = 91 (giây)

Đáp số: 91 giây.

CÂU 6:

Có 124 hình tam giác

Mỗi tam giác trong hình sẽ có 4 lần lặp lại.

165.jpg