BÀI SỐ 30 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Từ 6 hình được đánh số ở dưới hãy chọn một hình thích hợp để hoàn thành dãy ngang trên?

60.jpg

CÂU 2:

Một cây cổ thụ có 100 cành. đánh số thứ tự từ trên ngọn xuống gốc 1, 2… 100 là cành to nhất.

Trên cành số 1 có 1 con chim đậu, cành số 2 có 2 con chim đậu, cành thứ 3 có 3 con chim đậu… Và cứ thế cho đến cành thứ 100 có 100 con chim đậu.

Bạn cho biết trên cây có tất cả bao nhiêu con chim?

CÂU 3:

Có hai câu sai. Đó là câu nào vậy?

2 + 2 = 4

(6 x 2,5) : 2 = 7,5

210 – 34= 176

64 : 8 =8

5 x 7 = 34

Giải thích vì sao sai nhé?

CÂU 4:

Một ngôi nhà có 4 con mèo trước mặt mỗi con mèo có 3 con mèo, trên đuôi mỗi con mèo có 1 con mèo. Hỏi ngôi nhà đó có mấy con mèo?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 30

CÂU 1:

Đáp án:

Ta chọn hình 1 (mũi tên di chuyển ngược kim đồng hồ 1 góc 900, và mỗi lần di chuyển hình chữ thập và vòng tròn nhỏ đổi chỗ cho nhau).

159.jpg

CÂU 2:

Bài giải

1+ 99 = 100

2 + 98 = 100

Có tất cả là 49 đôi => (100 x 49) + 50 + 100 = 5050 con.

CÂU 3:

Bài giải:

Có 2 câu sai là: 7 x 5 = 34 và câu nói của người ra bài sai vì bài tập chỉ có 1 câu sai thôi!

CÂU 4:

Đáp số: có 4 con.