BÀI SỐ 25 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Bạn hãy điền hình vẽ thích hợp vào dấu (?):

49.jpg

CÂU 2:

Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E

50.jpg

CÂU 3:

Ngày chủ nhật, hai bạn Tí và Tèo rủ nhau đi câu cá. Hai bạn mang về 24 con cá. Tí thì muốn cắt lìa đầu cá còn Tèo thì muốn cắt lìa đuôi cá. Hai bạn cùng ngồi cắt… Quá mệt hai bạn cùng ngồi nghỉ và nhận ra rằng 3/8 số cá đã cắt đuôi và 5 con cá đã cắt đầu và đuôi.

Đố các bạn biết có bao nhiêu con cá chưa cắt đầu và đuôi?

CÂU 4:

Ai thông minh kể nhanh ra 5 ngày trong tuần, trừ thứ hai, ba, tư!

CÂU 5:

Có bốn bạn A, B, C, D góp tiền đi mua quả bóng đá

Bạn A bỏ 1/3 số tiền quả bóng

Bạn B bỏ bằng 1/3 số tiền của 3 bạn A, C, D

Bạn C bỏ bằng 1/5 số tiền của 3 bạn A, B, D

Bạn D bỏ 15000 ngàn đồng số tiền quả bóng

Đố các bạn biết với dữ kiện như trên thì quả bóng có giá tiền bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 25

CÂU 1:

Nhìn hình vẽ ta thấy: Khi chồng hai hình liền nhau ở dưới thì được hình ở trên nên hình vẽ thích hợp điền vào dấu (?) là hình B.

CÂU 2:

Tổng các số chấm tròn và ô vuông trong mỗi hình đều bằng 6. Riêng hình B có tổng các chấm tròn và ô vuông là 5. Vậy hình khác nhất trong các hình đó là hình B.

CÂU 3:

Số cá bị Tèo cắt đuôi là : 150-1.jpg

24 x 3/8 =9 (con cá)

150.jpg

Ta vẽ sơ đồ biểu thị các phần như hình vẽ trên.

Vì có 5 con cá bị cắt đầu và đuôi (phần xanh lá cây) nên số cá chỉ bị cắt đuôi (phần xanh) là:

9 – 5 = 4 (con)

Gọi số cá chỉ bị Tí cắt đầu (phần vàng) là x thì số cá không bị cắt đầu và đuôi (phần đỏ) là: 24 – (9 + x) = 24 – 9 – x = 15 – x

Lần lượt cho x là các số tự nhiên từ 0 đến 15 ta có 16 kết quả tương ứng.

Đáp số: 16 con

CÂU 4:

Bài giải:

Hôm kia, hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia.

CÂU 5:

Đáp án: 60.000