BÀI SỐ 23 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Cho hình vuông 5 x 5 và con mã đặt ở góc như hình vẽ.

Bạn hãy đi con mã (như nước đi của con mã trong cờ vua) sao cho hết lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi một lượt.

44.jpg

CÂU 2:

Tìm 1 số tự nhiên, biết rằng tổng của nó và các chữ số của nó bằng 2359.

CÂU 3:

Trong một ngày một đêm, kim phút và kim giờ gặp nhau mấy lần?

CÂU 4:

Vào mùa xuân hoa cỏ mọc tươi tốt, 1 con bò mẹ và 7 con bò con đi ăn cỏ. Chúng ăn no nê xong, bò mẹ bảo: “9 mẹ con mình về thôi đừng ăn nữa kẻo muộn”. Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

CÂU 5:

Có 1 cái thùng, bên trong có 3 hũ dùng đựng vàng và 1 tờ giấy có nội dung như sau: “Trong 3 hũ này chỉ có 1 hũ có vàng còn hai hũ kia không có. Ba dòng chữ trên 3 hũ chỉ có 1 câu là đúng”.

Trên các hũ có ghi như sau:

Hũ vàng thứ 1 có đề chữ bên ngoài là: hũ thứ 2 có vàng.

Hũ vàng thứ 2 có đề chữ bên ngoài là: hũ thứ 1 có vàng, hũ thứ 3 không có vàng.

Hũ vàng thứ 3 có đề chữ bên ngoài là: vàng không có trong hũ thứ 1 và thứ 2. Vậy hũ nào có vàng?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 23

CÂU 1:

Có nhiều cách dắt ngựa đi hết các lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi đến một lần. Đánh số thứ tự vào từng vị trí nơi con mã đứng, bắt đầu từ vị trí số 1 đến vị trí cuối cùng là số 25. Xin nêu một cách giải như hình vẽ sau:

146.jpg

CÂU 2:

Đáp số: Số tự nhiên đó là: 2345

Vì ta nhận thấy: Các số của số tự nhiên 2345 là chữ số 2, 3, 4, 5.

Ta tính tổng của số tự nhiên 2345 và các chữ số của nó 2345 + 2 + 3 + 4 + 5 = 2359

Vậy tổng của số tự nhiên 2345 và các chữ số của nó là 2359

CÂU 3:

Mỗi 1h là 1 lần kim phút trùng kim giờ: 1h, 2h, 3h, 4h… ≠ 24h. Song chỉ có 22 lần vì lúc 0h00 và 24h00 thì trùng với ngày hôm trước.

CÂU 4:

Bài giải:

Bò không biết đếm nên bò mẹ nói sai rồi!

CÂU 5:

Bài giải:

Nếu tờ giấy ngoài hũ thứ 3 viết đúng thì hũ đó chứa vàng, nên tờ giấy ngoài hũ thứ 1 và thứ 2 điều sai => mâu thuẫn.

Do đó vàng 1 chứa trong hũ thứ 1 hoặc thứ 2. Tức là vàng không chứa trong hũ thứ 3 => tờ giấy ngoài hũ thứ 2 viết đúng. Do đó hũ thứ 1 chứa vàng và tờ giấy ngoài hũ thứ 1 viết sai!