BÀI SỐ 31 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Từ 6 hình đánh số dưới, hãy chọn 1 hình thích hợp điền vào chỗ trống trên.

62.jpg

CÂU 2:

Vừa cam, vừa quýt

Đếm đủ một trăm

Nếu đem số quýt chia 5 bạn hiền

Mỗi bạn được chục quả nguyên

Số cam ai biết tính liền ra xem?

Đố ai, đố bạn, đố em

Ai nhanh đáp trúng thưởng kèm pháo tay.

CÂU 3:

Có người hỏi một người đàn bà là bà đã có bao nhiêu con trai và con gái vậy, bà ta đáp:

Mỗi đứa con gái của tôi có số chị em gái bằng với số anh em trai. Và mỗi đứa con trai của tôi có số chị em gái gấp đôi số anh em trai.

Hỏi bà ta có bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái?

CÂU 4:

Hãy điền một số còn thiếu và giải thích:

0 | 2 | 3 | 5 | ? | 8 | 9

CÂU 5:

Hãy chỉ ra 2 cách cắt hình dưới đây thành 3 miếng để có thể ghép lại thành một hình vuông… (không bỏ đi ô nào).

64.jpg

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 31

CÂU 1:

161.jpg

Đáp số: Đó là hình thứ 2 vì hình thứ 3 ở mỗi hàng ngang được tạo thành bởi hai hình kia.

CÂU 2:

Bài giải:

Số quýt có là: 10 x 5 = 50 quả

Số cam có là

100 – 50 = 50 (quả)

Đáp số: 50 (quả cam).

CÂU 3:

Đáp số:

Số người con trai là 3, con gái là 4.

CÂU 4:

Bài giải:

Số điền vào dấu chấm hỏi là số 6

0 + 2 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 1 = 6 6 + 2= 8 8 + 1 = 9

CÂU 5:

Có 36 ô vuông nhỏ => hoàn toàn có thể ghép được hình vuông 6 x 6.

Cách cắt 1: (cắt theo đường kẻ đậm)

162_1.jpg

Cách cắt 2: (cắt theo đường kẻ đậm)

162_2.jpg