Loại đa sinh tố nào tốt hơn

“Cháu thấy có mấy loại đa sinh tố nhập từ nước ngoài như Theravit (Mỹ), Therazym, Cenovis (Australia), giá cả có chênh lệch nhau chút ít. Xin cho biết loại nào tốt hơn?”.

Xin giới thiệu bảng hàm lượng các vitamin và chất khoáng trong ba loại đa sinh tố vừa nêu:

Lượng vitamin và khóang/viên Theravit Therazym Cenovis

Vitamin A 6.000 IU 5.000 IU 1.250 IU

Beta Caroten 1.250 IU 0 0

Vitamin C 90 mg 80 mg 75 mg

Lysine 0 40 mg 0

Vitamin B1 3 mg 1,5 mg 10 mg

Vitamin B2 3,4 mg 1,7 mg 10 mg

Vitamin B3 0 0 25 mg

Niacin 30 mg 20 mg 0

Viatmin B6 3 mg 2 mg 2 mg

Vitamin B12 9 mcg 9 mcg 2 mcg

Vitamin D 400 IU 400 IU 400 IU

Vitamin E 30 IU 0 10 IU

Pantothenic acid 10 mg 10 mg 8 mg

Folic acid 0,4 mg 0,4 mg 0

Biotin 35 mcg 15 mcg 0

Calcium 40 mg 40 mg 10 mg

Phosphorus 31 mg 31 mg 7,5 mg

Iodine 150 mcg 150 mcg 150 mcg

Sắt 27 mg 18 mg 5 mg

Magnesium 100 mg 50 mg 36 mg

Đồng 2 mg 2 mg 1 mg

Kẽm 15 mg 5 mg 1,5 mg

Maganese 5 mg 2 mg 1 mg

Crom 15 mcg 15 mcg 0

Selenium 10 mcg 10 mcg 0

Molipđen 15 mcg 15mcg 0

Kalium 7,5 mg 7,5 mg 5 mg

Chloride 7,7 mg 7,5 mg 0