Vợ: Ở nhà, khi nào và ở mức độ nào việc hở hang là đủ?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Sự hở hang, rất lạ, lại là yếu tố có tính kìm hãm trong tình dục. Mặc dù, vợ chồng không cần e thẹn gì khi nhìn thấy nhau khỏa thân. Tôi muốn nói cần tránh sự khỏa thân hoàn toàn trong sinh hoạt tình dục. Cần nửa kín nửa hở trước khi giao hợp. Điều đó làm cho đàn ông quan tâm hơn. Luôn luôn phải vươn tới đa dạng, đó chính là bí mật.