Chồng: Theo ông, nhịp sinh lý và những ngày bất lợi về sinh lý có ảnh hưởng tới sinh hoạt tình dục của con người không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Khoa học cho rằng, con người tồn tại trên trái đất đã vài triệu năm. Với thời gian đó, tất nhiên cơ thể của con người thích ứng với các ảnh hưởng bên ngoài của môiường, trong số đó có lực hút từ trường, tác động của mặt trời… Bởi vậy khó có thể nói một cách chắc chắc về những ảnh hưởng tiêu cực nào đối với cơ thể con người. Thiết nghĩ ý nghĩa của ám thị cũng có, nếu như trong ngày khi con người cần sớm thấy người không được khỏe, thì có nghĩa tiềm năng năng lượng của anh ta sẽ bị giảm sút. Và có lẽ cũng khó có thể dự đoán chính xác trước nhiều ngày, khi nào thì xuất hiện những ngày có ảnh hưởng xuất tới sức khỏe.

Còn nhịp điều sinh học, thì theo tôi, có cơ sở nghiêm túc. Đã từ lâu người ta phát hiện được rằng sự tích cực về tình dục của con người lúc tăng, lúc giảm, thậm chí trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đó là hiện tượng bình thường, nó phụ thuốc vào nhịp điệu sinh học riêng của từng người. Đôi lúc, nhiều người đàn ông quá lo lắng, sợ hãi khi bỗng nhiên khả năng tình dục của họ bị giảm sút đột ngột. Nhưng tôi xin nhắc lại, sự giảm sút đó chỉ là hiện tượng nhất thời.