Nguyên tử năng là gì?

Từ khóa tìm kiếm: Hãy Trả Lời Em Tại Sao? – Tập 1 – Arkady Leokum

Nguyên tử năng là năng lượng thu được từ nguyên tử. Mỗi nguyên tử đều chứa những hạt năng lượng. Lực đã làm cho thành phần của các nguyên tử “dính” lại với nhau. Trong nguyên tử năng, hạt nhân nguyên tử là nguồn năng lượng và năng lượng này được phóng ra khi nguyên tử bị “đập bể”. Có hai cách để thu được năng lượng nguyên tử.

Cách thứ nhất là “tổng hợp” (fusion) và cách thứ hai là “phân hạch”. Tổng hợp là kết hai nguyên tử thành một. Sự tổng hợp nguyên tử sẽ giải tỏa một năng lượng kinh hồn dưới dạng nhiệt. Hầu hết năng lượng do mặt trời phóng ra là do sự tổng hợp nguyên tử mà ra. Và đó là một dạng của nguyên tử năng.

Dạng khác của nguyên tử năng là do quá trình phân hạch. quá trình phân hạch diễn ra khi một nguyên tử bị tách ra làm hai. đây là nguyên tắc để chế tạo bom nguyên tử. Nhà bác học “tách” một nguyên tử ra làm hai bằng cách bắn những hạt khác – hạt neutron chẳng hạn – vào một nguyên tử. Chẳng phải lúc nào bắn “đạn neutron” vào nguyên tử ta cũng có thể tách nguyên tử ấy ra đâu. Trên thực tế, hầu hết các nguyên tử đều hầu như không thể tách ra được. Nhưng có thể tách được nguyên tử uranium và plutonium với phương tiện và điều kiện thích hợp.

Một dạng uranium gọi là “U.235” (hay là uranium đồng vị). Một nguyên tử uranium đồng vị có thể bị hạt neutron bắn bể làm hai. Và khi đó, bạn biết có bao nhiêu năng lượng được phóng ra không? Chỉ một pound (khoảng 450g) có thể cho một năng lượng bằng một triệu pound than đá đốt cháy hoàn toàn, chỉ cần một viên uranium xíu xíu là có thể tạo ra đủ năng lượng để dùng cho cả một cái tàu thủy lớn hay một cái máy điện.