BÀI SỐ 38 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình nào khác loại:

81.jpg

CÂU 2:

Có 3 cái thùng:

– Cái thứ 1 đựng 16 lít nước

– Cái thứ 2 có dung tích 11 lít (không chứa nước)

– Cái thứ 3 có dung tích 6 lít cũng không chứa nước

Hỏi bạn phải đổ như thế nào để thùng thứ 1 và thứ 2 có số lít nước bằng nhau? (Đều bằng 8 lít)

CÂU 3:

Bạn có một số sợi dây cháy chậm dùng làm ngòi pháo. Mỗi sợi dây cháy từ đầu đến cuối mất 1 giờ nhưng cháy không được. Nửa sợi đầu cháy vèo trong 10 phút, nửa còn lại cháy trong 50 phút. Với số dây này, bạn có thể đo được giờ không?

CÂU 4:

Có 8 tấm bìa trên đó mỗi tấm được ghi các con số lần lượt là: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Bạn hãy chia 8 tấm bìa trên thành hai nhóm sao cho tổng các chữ số của 2 nhóm bằng nhau?

CÂU 5:

Có 5 đoạn xích, mỗi đoạn có 3 mắt xích. Hỏi người thợ rèn cần tháo ra và ghép ít nhất bao nhiêu đoạn mắt xích để được 1 đoạn xích dài liên tục. Trình bày cả cách cắt và ghép?

CÂU 6:

Có 100 đội bóng, phải đấu ít nhất bao nhiêu trận để có đội đạt giải quán quân?

CÂU 7:

Đố vui vừa học vừa chơi

Làm theo 2 cách xin mời bạn ghi

Thuộc làu quy tắc khó chi

Trình bày rõ đẹp cùng thi đua tài

Thử xem ai giỏi hơn ai

A/ ( 15 + 20) : 5 = ?

B/ ( 20 + 16) : 4 = ?

C/ ( 21 + 14) : 7 = ?

D/ ( 81 + 18 ) : 9 = ?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 38

CÂU 1:

Bài giải:

Hình C khác các hình còn lại.

177.jpg

CÂU 2:

Bài giải:

Đầu tiên: Lấy thùng 16 lít đổ cho đầy thùng 6 lít, trong thùng còn 10 lít, số nước 10 lít đó đổ hết cho thùng 11 lít.

Tiếp theo: Lấy thùng 6 lít đổ hết vào thùng 16 lít.

Tiếp theo: Lấy thùng 11 lít (lúc này chứa 10 lít) đổ sang thùng 6 lít cho đầy, vậy trong thùng 11 lít lúc này còn 4 lít.

Tiếp theo đổ 6 lít sang thùng chứa 16 lít đổ 4 lít ở thùng chứa 11 lít sang thùng chứa 6 lít.

Vậy thùng 16 lít còn 12 lít, thùng 11 lít còn 0 lít, thùng 6 còn 4 lít.

Lấy thùng 16 lít đổ đầy thùng 11 lít ≠ Lấy thùng 11 lít đổ đầy thùng 6 lít ≠ thùng 11 lít còn 9 lít. đổ hết thùng 6 lít vào thùng 16 lít ≠ 11 lít (có 9 lít) đổ đầy thùng 6 lít ≠ thùng 11 lít còn 3 lít.

—> thùng 16 lít còn 7 lít.

Thùng 11 lít còn 3lít.

Thùng 6 lít còn 6lít.

≠ đổ hết thùng 6 lít vào thùng 16 lít, rồi đổ hết thùng 11 lít vào thùng 6 lít thùng 6 lít có 3 lít.

Đổ đầy thùng 11 lít rồi lấy thùng 11 lít đổ đầy thùng 6 lít ≠ thùng 11 lít chứa 8 lít, giờ chỉ cần đổ thùng 6 lít vào thùng 16 lít ≠ thùng 16 lít chứa 8 lít.

CÂU 3:

Bài giải:

Ta đốt 2 sợi dây; một sợi đốt ở cả 2 đầu, còn sợi kia thì chỉ đốt 1 đầu thôi.

Khi sợi thứ nhất cháy hết, thì sợi thứ hai chỉ mới cháy được 30 phút, còn lại 30 phút. Tiếp theo ta đốt thêm 1 đầu kia của sợi dây còn lại nữa, để cháy hết nó mất thêm 15 phút nữa.

Vậy ta đo được 45 phút = 3/4 giờ.

CÂU 4:

Đây là 1 bài toán mẹo => ta sẽ lật ngược số 9 => nó trở thành số 6 => 1+ 2 +… + 8 = 36 => mỗi nhóm có tổng là 18

Vậy nhóm 1 là: 1, 4, 6, 7

Nhóm 2 là: 2, 8, 3, 5.

CÂU 5:

Ba lần, tháo tung 1 đoạn xích ra, rồi lấy từng mắt xích là “cầu nối” những đoạn xích còn lại.

CÂU 6:

Đáp số: 99 trận.

CÂU 7:

Bài giải:

A/ (15 + 20) : 5 = ?

Cách 1:

(15 + 20) : 5 = ?

=> 35 : 5 = 7

Vậy (15 + 20) : 5 = 7

Cách 2:

(15 + 20) : 5 = ?

=> (15 : 5) + (20 : 5) = ?

=> 3 + 4 = ?

=> 3 + 4 = 7

Vậy (15 + 20) : 5 = 7

B/ (20 + 16) : 4 = ?

Cách 1:

(20 + 16) : 4 = ?

=> 36 : 4 = 9

Vậy (20 + 16) : 4 = 9

Cách 2:

(20 + 16) : 4 = ?

=> (20 : 4) + (16 : 4) = ?

=> 5 + 4 = ?

=> 5 + 4 = 9

Vậy (20 + 16) : 4 = 9

C/ (21 + 14) : 7 = ?

Cách 1:

(21 + 14) : 7 = ?

=> 35 : 7 = 5

Vậy (21 + 14) : 7 = 5

Cách 2

(21 + 14) : 7 = ?

=> (21 : 7) + (14 : 7) = ?

=> 3 + 2 = ?

=> 3 + 2 = 5

Vậy (21 + 14) : 7 = 5

D/ (81 + 18 ) : 9 = ?

Cách 1:

(81 + 18) : 9 = ?

=> 99 : 9 = 11

Vậy (81 + 18) : 9 = 11

Cách 2:

(81 + 18) : 9 = ?

=> (81 : 9) + (18 : 9) = ?

=> 9 + 2 = ?

=> 9 + 2 = 11

Vậy (81 + 18) : 9 = 11