BÀI SỐ 34 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Hình của số 6 sẽ được vẽ như thế nào? đố bạn đấy!

69.jpg

CÂU 2:

Có một cô bé có 2 chai nước, chai 5 lít và chai 3 lít, cô cần lấy 7 lít nước, hỏi làm sao cô bé lấy được 7 lít?

CÂU 3:

Nhân ngày 20/11, 2 học sinh tới thăm nhà thầy giáo. Học trò hỏi thầy: “Dạ thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Thầy giáo đã trả lời như sau: Chữ số hàng đơn vị của tuổi thầy năm nay vừa bằng tuổi con trai thầy; chữ số hàng chục lại vừa bằng tuổi con gái thầy. đồng thời tuổi của thầy lại gấp 2 lần Tích số tuổi của con trai và con gái. Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?

CÂU 4:

A B C

F E D

Có 5 trái bóng nằm ở các vị trí: A, C, D, E, F như sơ đồ trên (riêng vị trí B không có trái bóng nào). Bạn hãy đổi chỗ cho tất cả các trái bóng trên. Biết 2 trái bóng không thể nằm trong cùng 1 vị trí.

(gọi trái bóng nằm ở vị trí A là bóng 1, vị trí B là bóng 2…).

CÂU 5:

Bạn hãy điền từ 1 đến 9 (mỗi số 1 lần) sao cho tổng các số trong đường dọc, đường ngang và đường chéo bằng 15:

71_1.jpg

CÂU 6:

Một đàn gà mà bươi trong bếp, con sói bắt mất ba con. Hỏi còn mấy con gà trong bếp?

CÂU 7:

Tìm 1 số tự nhiên, biết rằng tổng của nó và các chữ số của nó bằng 2359?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 34

CÂU 1:

168.jpg

CÂU 2:

Bài giải:

Cách lấy 7 lít nước:

Đổ đầy nước vào chai 5 lít, rồi đổ từ chai 5 lít qua chai 3 lít, ta còn 2 lít dư ở chai 5 lít.

Đổ chai 3 lít đi, lấy chỗ chuyển 2 lít còn lại từ chai 5 lít sang.

Đổ đầy chai 5 lít.

Vậy tất cả ta có: 5 + 2 = 7 lít.

CÂU 3:

Đáp số: Thầy 36 tuổi.

CÂU 4:

Đáp số: 1, 2, 3, 4, 5, 6 là các vị trí, vị trí thứ 2 không có bóng. Có các cách sắp xếp sau:

169.jpg

CÂU 5:

170.jpg

Đáp số:

Tổng các số ở hàng ngang

4 + 9 + 2 = 15

3 + 5 + 7 = 15

8 + 1 + 6 = 15

Tổng các số ở hàng chéo

4 + 5 + 6 = 15

8 + 5 + 2 = 15

Tổng các số ở hàng dọc

9 + 5 + 1 = 15

2 + 7 + 6 = 15

4 + 3 + 8 = 15

CÂU 6:

Đáp số:

Còn 10 con: “mà bươi” nói lái thành mười ba

Đàn gà bị bắt mất 3 con nên số gà còn lại là:

13 – 3 = 10 (con).