BÀI SỐ 39 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Số nào thay cho dấu chấm hỏi

A B C D
2 3 5 7
7 8 9 10
16 17 17 18
? ? ? ?

CÂU 2:

Tiếp theo trình tự sẽ là hình nào?

84.jpg

CÂU 3:

Hai bạn Thăng và Long cùng chơi trò chơi: trên mặt bàn có 3 cái hộp, hộp thứ nhất đựng 20 viên bi, hộp thứ hai đựng 25 viên bi, hộp thứ ba đựng 20 viên bi. Mỗi lần đến lượt mình, mỗi người được lấy đi số viên bi tùy ý trong cùng một hộp, ai lấy được viên bi cuối cùng là người thắng cuộc. Thăng được ghép đi trước. Hãy giúp thăng bí quyết để Thăng chắc chắn thắng trong cuộc thi này nhé!

CÂU 4:

Một người hỏi ông lão đang câu cá là câu được mấy con rồi? ông lão trả lời: “sáu con không đầu, chín con không đuôi, tám con bị đứt ngang thân”. Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

CÂU 5:

a

b c

d e f

g h

i

Bạn hãy thay những chữ cái từ a đến i bằng những con số từ 10 đến 99 sao cho:

– Chúng là 9 số liền nhau (ví dụ 10 đến 18)

– Có 3 số trong chúng là số nguyên tố (số nguyên tố chỉ chia được cho 1 và chính nó như 11, 13, 17, 19, 23…)

– Tổng của tất cả các con số của chúng nhỏ hơn 60 (ví dụ nếu a đến i là 10 đến 18 thì bạn cộng như sau: 1+ 0 + 1+ 1+ 1+ 2+ 1+ 3+ 1 + 4 + 1 + 5 + 1+ 6… > 60).

– Tổng của từng hàng ngang đều là số nguyên tố

CÂU 6:

Minh, Hà và Tuấn ở chung một căn nhà tranh. Đây là 1 căn nhà cũ có một chiếc bếp nấu. Minh đặt 3 khúc củi vào bếp, Hà thêm vào 5 khúc, còn Tuấn không có khúc củi nào, bèn trả tiền cho Minh, Hà 8 đồng để đóng góp. Vậy Minh và Hà sẽ chia nhau số tiền ấy như thế nào?

CÂU 7:

Có 1 quả dưa hấu bạn làm sao chỉ cần 3 nhát dao (đường thẳng) chia trái dưa hấu ra 8 miếng?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 39

CÂU 1:

Thứ tự các số điền vào dấu chấm hỏi sẽ là:

33, 34, 34, 35

Ta có:

A + C = A => 2 + 5 = 7

B + C = B => 3+ 5 = 8

A + D = C => 2 + 7 = 9

B + D = D => 3 + 7 = 10

Làm tương tự như vậy ta được kết quả: 33, 34, 34, 35

CÂU 2:

Đáp án: E

Hai cạnh xuất phát từ vị trí thẳng đứng, dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ ở mỗi giai đoạn.

CÂU 3:

Để lấy được viên bi cuối cùng, thì khi Thăng được phép đi trước, Thăng hãy lấy lần đầu 25 viên ở hộp bi thứ 2. Sau đó nếu Long lấy bao nhiêu viên bi ở một hộp thì Thăng cũng lấy bấy nhiêu viên bi ở hộp bi kia (không lấy bi cùng hộp mà Long đã lấy). Cứ như thế, chắc chắn Thăng sẽ là người lấy những viên bi cuối cùng.

CÂU 4:

Đáp số: 0 con.

CÂU 5:

Cách 1:

a——–13

b c——14 15

d e f—-16 19 1

g h——20 21

i———17

Cách 2:

17

22 25

18 20 21

23 24

19

CÂU 6:

Tuấn phải đóng 8 (đ) <=> số củi cần đóng góp

=> Minh = Hà = Tuấn = 8 (đ)

Ta có tổng số tiền là 8 x 3 = 24 (đ)

và tổng số củi hiện có là 8 khúc củi => 1 khúc củi <=> 3 (đ). Từ đó dễ nhận thấy Minh đã đóng vào 3 x 3 = 9 (đ) => số tiền cần lấy lại.

9 – 8= 1 (đ)

và Hà là 3 x 5 = 15 đ => số tiền cần lấy lại

15 – 8 = 7 (đ).

Suy ra Tuấn phải trả cho minh 1đ, trả cho Hà 7đ.

CÂU 7:

Nhát thứ nhất bổ dọc chia quả dưa làm 2. Gộp 2 nửa dưa lại bổ dọc nhát thứ 2. Nhát thứ 3 bổ ngang giữa bụng quả dưa. Như vậy ta sẽ được 8 miếng dưa.