BÀI SỐ 35 – Đố vui luyện trí thông minh

CÂU 1:

Số nào sẽ thay cho dấu (?):

5 4 6 2 4 1 7 8 7
6 6 4 2 2 7 8 ? 1
5 2 7 1 2 7 6 5 4

CÂU 2:

Có một mảnh vườn, 2/4 diện tích dùng để trồng hoa, 1/5 diện tích dùng để làm đường đi, 2/10 diện tích dùng để trồng cỏ, diện tích còn lại dùng làm bể nước. Hỏi diện tích bể nước là bao nhiêu?

CÂU 3:

Tìm số tiếp theo của dãy số: 1; 2; 2/3; 1/3; 2/7;…?

CÂU 4:

Một người đàn ông và một người đàn bà nói chuyện với nhau trong một lễ hội hóa trang:

“Tôi thật ra là đàn bà” – người hóa trang thành một hoàng tử nói vậy.

“Tôi thật ra là đàn ông” – người hoá trang thành nàng tiên nói vậy. Nếu như có ít nhất một người nói dối thì ai là đàn ông, ai là đàn bà? Em hãy giải thích nhé!

CÂU 5:

Bạn hãy thử ví mình như một chàng hiệp sĩ can đảm vì muốn giải cứu một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần mà phải chiến đấu với một con rồng lửa có 1000 cái đầu. Với một chiêu bạn có thể chặt 1, 17, 21 hoặc 33 cái đầu của con rồng đó nhưng sau khi chặt thì từ cái đầu bị chặt sẽ mọc ra 10, 14, 0 hay 40 cái đầu khác nữa (tùy theo số đầu mà bạn chặt: 1 – 10; 17 – 14; 21 – 0; 33 – 40). Nếu như bạn chặt đứt cái đầu cuối cùng của nó thì mới hạ được nó và lúc đó bạn có thể cứu được cô công chúa diễm lệ.

Bạn sẽ chặt như thế nào để hạ được con rồng lửa đáng ghét đó?

CÂU 6:

Một ngày kim giờ và kim phút vuông góc với nhau bao nhiêu lần, kim phút và kim giây vuông góc nhau bao nhiêu lần?

HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

BÀI SỐ 35

CÂU 1:

Đó là số 9

546 + 241 = 787

664 + 227 = 891

527 + 127 = 654

CÂU 2:

Đáp án: Diện tích dùng làm bể nước:

1- 2 – 1 – 2 = 1 – 10 – 4 – 4 = 2 = 1 (diện tích vườn)

Đáp số: 1 (diện tích vườn)

CÂU 3:

Đáp số: Số tiếp theo của dãy số là: 2

CÂU 4:

Cả 2 người cùng nói dối

=> người hóa trang thành 1 hoàng tử là đàn ông, người hoá trang thành một nàng tiên là đàn bà.

CÂU 5:

Có 2 cách:

Cách 1:

Đầu tiên chém 47 lần, mỗi lần chém 21 đầu (vậy là đã chặt được: 47 x 21 = 987 đầu của con rồng) ,còn lại 13 đầu chém 1 cái, => mọc lên 10 cái đầu => số đầu lúc này là 22 đầu, chém 21 đầu, sau đó chém nốt 1 đầu còn lại.

Cách 2:

Đầu tiên chém 46 lần, mỗi lần chặt 21 cái đầu của con rồng (tức là đã chặt 46 x 21 = 966 cái). Còn lại 34 cái. Sau đó chặt 1 lần 33 cái, còn 1 cái. Nó mọc thêm 40 cái nữa, số đầu lúc này là 41 cái. Chặt 17 cái, nó còn 24 cái đầu, mọc thêm 14 cái đầu nữa, cho tới lúc này số đầu là 38 cái. Lần tiếp theo chặt 21 cái thì còn 17 cái đầu. Và bạn chặt 1 lần nữa là đã cứu được công chúa rồi.

CÂU 6:

Bài giải

a/ Mỗi ngày có 24h nên kim giờ và kim phút vuông góc với nhau đúng 48 lần.

b/ Một ngày có 24 x 60 phút nên kim phút và kim giây vuông góc với nhau 48 x 60 = 2 880 (lần).