Hàm Vlookup Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Vlookup

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Hàm Vlookup là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel. Với một số người, việc sử dụng hàm Vlookup hay hàm Hlookup tương tự là điều dễ dàng. Nhưng với một số người mới học, hàm này vô cùng khó hiểu, và không biết thực hành. Hàm Vlookup là gì, để làm gì mà khó nhằn cho người mới vậy. Bài viết này sẽ chia sẻ về hàm Vlookup cũng như Hlookup là gì? Cách sử dụng hàm Vlookup.

Hàm Vlookup là gì? Hlookup là gì?

Do ý nghĩa và cách dùng hàm Hlookup tương tự hàm vlookup nên phần nội dung dưới, chúng tôi sẽ chỉ nêu về hàm vlookup. Nội dung hàm Hlookup bạn sẽ hiểu rằng tương tự như nội dung của hàm Vlookup nhé. Chỉ đổi đại lượng hàng hay vì cột như Vlookup.

Ý nghĩa hàm Vlookup là gì

Hàm Vlookup mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong kế toán giúp

Tìm đơn giá, số dư

Tìm các danh mục dữ liệu Mã hàng hoá, tên hàng hoá, giá trị hàng hoá

Tìm hàng tồn kho

Tìm các giá trị khấu hao của tháng trước so với tháng trước đó.

Tìm kiếm số dư, nợ của chi tiết từng khách hàng phải trả, phải thu cuối năm

Để dùng hàm Vlookup bạn cần ghi nhớ câu lệnh của hàm. Hàm Vlookup trong excel có cú pháp lệnh như sau:

=Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

Lookup_value: giá trị tìm kiếm. Là giá trị bạn muốn tìm kiếm trong table_array để các giá trị tương ứng của cột được trả về. Nếu excel tìm kiếm được kết quả cần tìm trong table_array, nó sẽ hiện thị giá trị tương ứng của cột đã cho có sẵn. Nếu không tìm thấy hoặc không có kết quả, cột nhận giá trị sẽ hiển thị lỗi #N/A

Table_array: vùng dữ liệu tìm kiếm. Vùng dữ liệu tìm kiếm cần chứa tên giá trị tìm kiếm và chứa giá trị cần tìm. Hay nói cách khác table_array chỉ vùng chứa dữ liệu cần tìm kiếm. Vùng dữ liệu tìm kiếm nên để dạng giá trị tuyệt đối $ ( bấm F4 sau khi chọn vùng)

Col_index_num: số thứ tự cột cần lấy dữ liệu trả về. Tính từ trái sang, cột nằm trên cột thứ mấy của vùng chứa dữ liệu.

Range_lookup: độ chính xác kết quả của lệnh hàm.

Nhập 1 nếu muốn giá trị tìm kiếm có độ chính xác tương đối (TRUE)

Nhập 0 nếu muốn giá trị tìm kiếm có độ chính xác tuyệt đối (FALSE)

Cách sử dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet

Cách sử dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet cũng rất đơn giản. Chỉ đổi lệnh ở table_array vùng dữ liệu tìm kiếm. Cụ thể, sau khi nhập lệnh giá trị tìm kiếm lookup_value. Bạn chuyển sang sheet cần lấy dữ liệu, chọn vùng dữ liệu tìm kiếm (có dấu tuyệt đối F4). Sau đó trở về sheet chứa lệnh, tiếp tục chọn số cột cần lấy dữ liệu.

Ngoài ra, thay vì sử dụng hàm Vlookup hoặc Hlookup để tìm kiếm, nhập giá trị với điều kiện thông thường. Vlookup, Hlookup còn kết hợp cùng những lệnh if, left, right, match, sumif,… Gọi là hàm vlookup có điều kiện. Hàm vlookup sử dụng cùng lúc thêm từ 2 trở lên các lệnh trên gọi là hàm vlookup nhiều điều kiện hay gọi là hàm vlookup nâng cao. Dữ liệu tìm kiếm có lượng thông tin càng nhỏ, áp dụng hàm càng khó, càng sử dụng nhiều điều kiện kèm. Do đó, hàm vlookup nhiều điều kiện luôn có sự phức tạp gây khó khăn cho người mới, kể cả những người đã quen sử dụng.

Trên google có tiện ích làm excel trực tuyến tương tự như phần mềm excel offline gọi là google sheet. Nên cách sử dụng lệnh Vlookup trong google sheet cũng tương tự như trong phần mềm offline Excel.

Trên đây, Vietlearn.org đã chia sẻ cho bạn đọc biết Hàm vlookup là gì? Ý nghĩa của hàm vlookup và cách sử dụng hàm vlookup. Hi vọng những thông tin của chúng tôi sẽ hữu ích cho những người mới học excel.