MÔN TOÁN – LỚP 12 | KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (TIẾT 4)

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Toán – Lớp 12

Bài giảng: Ôn tập chủ đề: Ứng dụng của đạo hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của

hàm số (Tiết 4)

Giáo viên: Nguyễn Bá Tuấn – THPT Chu Văn An