Quản trị là gì? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của quản trị

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Quản trị là gì? Là một trong những yếu tố “then chốt” quyết định tới hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó nó còn giúp ích cho quá trình điều hành công ty, doanh nghiệp, đạt được các mục tiêu đề ra trước đó. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác, cùng tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây.

Quản trị là gì?

Có rất nhiều khái niệm được đưa ra để giải thích cho khái niệm quản trị, quản trị học là gì. Thuật ngữ được giải thích bằng nhiều cách khác nhau, người ta thường biết nhiều đến quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,…Một số định nghĩa phổ biến về quản trị đó là:

Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell: Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường mà các cá nhân làm việc với nhau trong nhóm có thể hoạt động hữu hiệu và có kết quả.

Theo James Stoner và Stephen Robbins, khái niệm quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác để đạt được các mục tiêu đề ra.

Còn theo Robert Albanese thì quản trị là một quá trình xã hội và kỹ thuật nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người, tạo điều kiện thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

=> Quản trị là sự phối hợp để đạt được hiệu quả trong các hoạt động của người cùng chung trong tổ chức. Đây là quá trình để đạt dduocj các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp nguồn lực của tổ chức. Quản trị còn là quá trình các nhà quản lý hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

Bản chất của quản trị là gì?

Bản chất quản trị là việc tìm ra phương hướng phù hợp để đạt hiệu quả cao trong công việc. Dù có nhiều khái niệm về quản trị nhưng bản chất quản trị thì chỉ có một. Quản trị cần có 3 yếu tố cơ bản sau:

Phải có chủ thể quản trị

Đó là yếu tố tạo ra các tác động quản trị, đối tượng quản trị tiếp. Đối tượng bị quản trị phải chịu sự tiếp nhận các tác động đó. Tác động có thể diễn ra một hoặc nhiều lần.

Phải có mục tiêu đặt ra cho các chủ thể quản trị và đối tượng

Là các căn cứ để chủ thể tạo ra các nhân tố tác động. Chủ thể quản trị có thể là một hoặc nhiều người. Đối tượng có thể là một tổ chức, tập thể hoặc máy móc, thiết bị

Phải có một nguồn lực

Nguồn lực sẽ giúp chủ thể quản trị hoạch định, khai thác trong quá trình quản trị.

4 Chức năng của quản trị học là gì?

Các chức năng quản trị đó là:

Hoạch định

Hoạch định bao gồm:

Xác định rõ các phương hướng, mục tiêu

Dự thảo chương trình hành động

Tạo ra các lịch trình hành động

Đề ra các biện pháp kiểm soát

Cải tiến và phát triển tổ chức

Chức năng hoạt định còn giúp ích trong việc phối hợp các hoạt động giữa các nhân viên, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả.

Tổ chức

Chức năng quản trị trong tổ chức đó là:

Xác lập, tạo ra các sơ đồ tổ chức

Mô tả nhiệm vụ của các bộ phận

Xây dựng tiêu chuẩn cho từng công việc

Công việc tổ chức yêu cần phải có sự phân bổ, sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý. Bên cạnh đó, quản trị còn thực hiện công việc sắp xếp thiết bị – máy móc, kinh phí hoạt động,…

Lãnh đạo

Chức năng lãnh đạo của quản trị sẽ thực hiện các công việc như:

Lãnh đạo và chỉ huy

Động viên nhân viên

Thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên và người quản trị

Thiết lập các mối quan hệ giữa người quản trị với các tổ chức khác.

Nhà quản lý, lãnh đạo sẽ giao việc cho nhân viên để đạt được các mục đích chung. Bằng phương pháp quản lý riêng, nhà quản trị sẽ thực hiện công việc giám sát, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Kiểm soát

Quản trị cũng là kiểm soát. Hoạt động của quản trị sẽ đảm bảo cho tổ chức vận hành theo đúng mục tiêu, phương hướng. Quản trị sẽ đưa ra các điều chỉnh cần thiết khi gặp phải sự cố. Kiểm soát sẽ thực hiện các chức năng sau:

Lên lịch kiểm tra

Xác định các mục tiêu kiểm tra

Đánh giá kết quả

=> Quản trị sẽ đảm bảo cho các bộ phận trong doanh nghiệp, công ty phối hợp ăn ý với nhau để đạt hiệu quả cao, tăng năng xuất, đem về lợi nhuận lớn. Ngoài các chức năng trên đây, quản trị còn có thêm chức năng tư duy. Vì các kế hoạch, chính sách được đưa ra đều dựa trên các tư duy.

Vai trò của quản trị trong các tổ chức, doanh nghiệp

Trong các tổ chức, doanh nghiệp quản trị giữ vai trò vô cùng quan trọng. Sự quan trọng của quản trị được thực hiện qua các vai trò sau:

Quản trị quyết định tới sự tồn tại, phát triển của tổ chức. Nếu như không có hoạt động của quản trị thì mọi người trong tổ chức sẽ làm việc một cách lộn xộn, không phân công việc cần làm là gì, không hiệu quả.

Thông qua việc hoạch định công việc, phương hướng mọi người sẽ phối hợp với nhau vì mục tiêu chung. Quản trị sẽ giúp tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó còn giúp điều khiển, kiểm soát quá trình thực hiện, tạo ra hệ thống, quy trình để phối hợp ăn ý với nhau, sử dụng tốt các nguồn lực duy trì hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất.

Quản trị cũng là người kết nối giữa các thành viên công ty với nhau thông qua các hoạt động. Vai trò kết nối còn được thể hiện qua việc liên lạc với các đối tác, tổ chức bên ngoài để duy trì mối quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích lâu dài.

Mọi quyết định của doanh nghiệp đều được nhà quản trị thông qua và phê duyệt. Khi quyết định về các vấn đề quan trọng sẽ tạo nên sự đồng nhất, liên tục với việc sử dụng và phân bố nguồn lực.

Vai trò của quản trị được thể hiện rõ nhất trong các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. Thực tế đã chứng minh, các doanh nghiệp thất bại trong kinh doanh đều do năng lực điều hành yếu kém, thiếu kinh nghiệm trong quản trị, điều hành. Nhà quản trị còn thực hiện nhiều công việc khác nhau.

Các nội dung cần có trong công tác quản trị là gì?

Chủ thể quản trị

Là nhân tố tạo ra các tác động tới quản trị và đối tượng quản trị. Đối tượng quản trị sẽ phải chịu tác động từ chủ thể quản trị, có thể diễn ra một lần hoặc nhiều lần liên tục.

Mục tiêu đề ra

Cần phải có mục tiêu đối với chủ thể quản trị và đối tượng quản trị. Đây được coi là căn cứ để chủ thể đưa ra các tác động đến đối tượng quản trị. Đối tượng quản trị có thể là tập thể, tổ chức hay các thiết bị máy móc.

Có nguồn lực

Nguồn lực ở đây chính là nhân lực, vật lực và các yếu tố khác. Việc chuẩn bị đày đủ các nguồn lực sẽ giúp chủ thể quản trị khai thác, vận hành doanh nghiệp tốt hơn.

Sự khác nhau về quản lý và quản trị

Trước khi tìm hiểu về sự khác nhau giữa quản lý và quản trị, bạn cần phải biết được khái niệm quản lý là gì? Quản lý được hiểu là công việc quản trị một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận nào đó. Người quản lý có nhiệm vụ và quyền lợi bảo vệ, sắp xếp hệ thống để hoạt động tốt hơn. Quản lý cũng được hiểu là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý với đối tượng quản lý một cách có tổ chức, liên tục để đạt mục tiêu đề ra.

Tiêu chí Quản trị Quản lý

Đối tượng Quản trị con người Quản lý công việc

Bản chất Đưa ra quyết định, lập ra các mục tiêu, chính sách phát triển của tổ chức, doanh nghiệp Thực hiện các chính sách đã được phê duyệt bởi quản trị.

Cấp bậc Cấp cao nhất Cấp trung

Quá trình Quản trị trả lời câu hỏi cái gì và bao giờ? Quản lý quyết định ai, như thế nào?

Chức năng Tư duy. Các kế hoạch và chính sách đều được quyết định dựa trên tư duy. Chức năng quản trị là lập kế hoạch Thi hành. Người quản lý sẽ phải hoàn thành công việc của mình dưới sự giám sát nhất định. Chức năng thúc đẩy, kiểm soát nhân viên

Mức độ ảnh hưởng Quản trị đưa ra các quyết định bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, chính phủ, cộng đồng Quản lý sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định, quản điểm của nhà quản lý cấp cao.

Tổ chức Thường thấy ở các cơ quan chính phủ, tôn giáo, quân sự,… Thường thấy ở các doanh nghiệp

Với các nội dung trong bài viết “Quản trị là gì? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của quản trị” sẽ giúp ích bạn. Nếu có câu hỏi nào cần được giải đáp, quý bạn đọc hãy comment phía dưới, Vietlearn.org sẽ giải đáp nhanh chóng.