Top xu hướng công nghệ giáo dục mới – Định hướng giáo dục 4.0

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Xu hướng công nghệ giáo dục mới trong những năm gần đây là một trong những vấn đề đáng lưu tâm của ngành giáo dục. Đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid 19. Những xu hướng này trở thành định hướng giáo dục dẫn đầu. Với tên gọi công nghệ giáo dục Edtech, nó là một phần trong hệ thống giáo dục trên nhiều quốc gia. Bao gồm 8 xu hướng quan trọng và phát triển hàng đầu của Edtech. Dưới đây là những xu hướng công nghệ hàng đầu giáo dục mới. Được cập nhật mới nhất vào năm 2021.

Xu hướng công nghệ giáo dục mới trong bối cảnh hiện nay

Bản chất xu hướng công nghệ giáo dục mới trong bối cảnh hiện nay

E-Learning: Xu hướng giáo dục thời đại 4.0

Theo dự báo của UNESCO, nền giáo dục trên thế giới có thể đứng trước sự thay đổi bởi sự phát triển của công nghệ thông tin. Sự thay đổi cơ bản và toàn diện của nền giáo dục sẽ mang đến sự hệ thống và tính hội nhập cao. Dự báo này có thể sẽ xảy ra và đầu thế kỷ XXI . Công nghệ thông tin làm cho sự bùng nổ cũng như phát triển của công nghệ giáo dục được diễn ra nhanh chóng.

Các phương pháp giáo dục được phát triển sáng tạo, phi truyền thống. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của nền giáo dục nói chung. Đem đến những xu hướng, phương pháp giáo dục mới chuyển đổi và tác động sâu sắc vì con người. Vấn đề tri thức và sự chia sẻ tri thức được đề cao, hướng tới mọi người và mỗi người.

Những vấn đề cấp thiết của giáo dục

Công nghệ thúc đẩy sự phát triển của giáo dục theo những xu hướng công nghệ giáo dục mới. Hay theo phương thức mới đặt ra những nhu cầu cấp thiết. Có thể thấy được nhu cầu nhìn nhận. Và đánh giá lại giá trị của công tác giáo dục nói chung. Thông qua góc độ trong mối quan hệ của sự phát triển vượt bậc trong công nghệ. Và sự thay đổi không ngừng về bản chất được thực thi trong các chương trình giáo dục.

Những vấn đề cấp thiết của giáo dục

Bản chất của công tác giáo dục đặt ra những đòi hỏi mới. Về định hướng chiến lược và sự định vị của ngành. Yêu cầu sự đào tạo hình thành cũng như phát triển các yếu tố. Về giáo dục con người. Hướng đến cái đích tạo nên những cá nhân xã hội. Định hướng và tạo giá trị phát triển xã hội.

Thực trạng xu hướng công nghệ giáo dục mới giáo dục hiện nay

Theo những thống kê hoàn toàn có cơ sở từ báo cáo tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2016. Ta có thể thấy được một số những số liệu đáng ngạc nhiên về người học như sau:

Trong tổng số những người học, chiếm tới 65% những người vẫn học những kiến thức. Và kỹ năng có liên quan đến các ngành, nghề,… không còn tồn tại trong thực tế hiện nay.

Những báo cáo tại diễn đàn kinh tế thế giới dự đoán trong hai thập kỷ tới. 47% tổng số nghề nghiệp hoạt động hiện nay sẽ có thể được chuyển sang tự động hóa

Klaus Schwab vào năm 2016 đã cho rằng hơn 50% nội dung được dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục hiện nay. Trong khoảng thời gian sau 5 năm sau đó sẽ trở nên không còn hữu dụng.

Thực trạng xu hướng công nghệ giáo dục mới giáo dục hiện nay

Những yếu tố tác động mạnh mẽ tạo nên những thách thức trong sự thay đổi của nền giáo dục toàn cầu hiện nay

Những thay đổi của việc giáo dục, đào tạo trong hiện tại và tương lai sẽ xuất hiện những nhân tố quan trọng. 7 nhân tố đột phá được chỉ ra bao gồm các yếu tố. Về công nghệ, sự phát triển của cơ bão dữ liệu, sự thay đổi trong nhận thức và tư duy của thế hệ kế tiếp,…

Theo Bersin trong bài viết về Deloitte Consulting LLP được viết năm 2018. Để tạo nên những nhân tố đột phá, chất lượng. Có thể bổ sung cho lực lượng lao động trong tương lai. Nền giáo dục – đào tạo sẽ phải vướt qua 4 nhóm yếu tố tác động bao gồm:

Tác động xã hội

Hành động chiến lược

Tài năng và nhân lực lao động

Tác động công nghệ

Sự tác động của xu hướng công nghệ giáo dục mới

Trong thời điểm hiện nay, với sự ảnh hưởng trực tiếp của khoa học công nghệ, thông tin. Sự phát triển của xu hướng công nghệ giáo dục mới được đánh giá là có khả năng cao trong vấn đề giải quyết mâu thuẫn. Nhóm mâu thuẫn được chỉ ra bao gồm mâu thuẫn giữa các mối quan hệ của vấn đề dân số và vấn đề giáo dục. Giữa chất lượng và số lượng chênh lệch của nguồn lao động, nguồn nhân lực của công dân số. Cụ thể, nhóm mâu thuẫn bao gồm:

– Sự gia tăng và dịch chuyển dân số, năng lực nghề nghiệp mới, khả năng thích ứng trước sự thay đổi công việc nhanh chóng…với quá trình giáo dục cho mọi người, cho mỗi người và học tập suốt đời;

Sự tác động

– Sự công bằng trong tiếp cận và nhu cầu đa dạng, không giới hạn về giáo dục, tiếp cận tri thức mới;

– Tính cạnh tranh về số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực (công dân số);

– Quá trình sản xuất của cải và “sản sinh” tri thức; những yêu cầu về năng lực mới của người học trong thế kỉ 21 và sự đáp ứng của các thiết chế giáo dục, đào tạo…

Lời kết

Trên đây là sự tổng hợp của Vietlearn về những vấn đề thuộc chủ đề xu hướng công nghệ giáo dục mới. Đây là một vấn đề mới và quan trọng đặc biệt đối với nền giáo dục Việt Nam nói riêng và giáo dục toàn cầu nói chung. Công nghệ mới phát triển trong giáo dục mang đến những hiệu quả tích cực trong quá trình đào tạo. Đây được coi là bước đà cũng như là một điều kiện, phương tiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ba mẹ có thể tìm hiểu thêm những bài đọc về các chủ đề thú vị khác tại trang website chính thức của Vietlearn. Chúc ba mẹ và các con thành công trong việc rèn luyện các kỹ năng mới. Vietlearn rất vui khi có thể cùng đồng hành trong mọi chặng đường phát triển của con.

6 Education Trends to Watch in 2021