Sắp xếp theo:

Tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của chất khí? Giải đáp kiến thức Vật lý 6

Công suất của nguồn điện là gì? – Giải đáp lý thuyết vật lý 9

Phản xạ tiếng vang là gì? Những điều cần biết vật lý 7

Định luật Jun lenxo như thế nào? Giải đáp vật lý lớp 9

Tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của chất lỏng? Giải đáp vật lý 6

Môi trường truyền âm là gì? Tìm hiểu và giải đáp vật lý 7

Lực ma sát xuất hiện khi nào? Giải đáp vật lý 8 chủ đề lực ma sát.

Sự cân bằng lực quán tính là gì? Những điều cần biết vật lý 8

Biểu diễn lực là gì? Cách biểu diễn lực? Giải đáp vật lý 8

Tìm hiểu về độ to của âm? Giải đáp vật lý 7 các em nên biết

Tác dụng từ của dòng điện – từ trường là gì? Kiến thức vật lý 9

Đường sức từ là gì? Tính chất của đường sức từ là gì? Kiến thức lý 9

Định luật bảo toàn năng lượng là gì? Kiến thức lý 9

Tác dụng của ánh sáng là gì bạn có biết? Kiến thức lý 9

Công dụng của kính lúp là gì bạn có biết? Kiến thức lý 9

Mắt cận và mắt lão là gì bạn có biết? Kiến thức lý 9

Thấu kính phân kì là loại thấu kính gì? Kiến thức lý 9

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính gì? Kiến thức lý 9

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Kiến thức vật lý 9

Máy biến thế là thiết bị gì? Hoạt động như thế nào? Kiến thức vật lý 9