Cách học Toeic cho người mới bắt đầu

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

1 Listening:

Nội dung nghe, mục đích gì, chi tiết, này có hàm ý gì, là ý chính hay là ý phụ.

Đọc 2 – 3 lần nội dung bài nghe của mình. Ghi lại một số từ vựng.

Nắm được ý chính bài nghe, bắt ngữ điệu của người nói để định hướng ngữ cảnh của bài nghe.

2 Reading:

Tìm ý chính của đoạn văn mô tả

Tìm liên quan và đoán nghĩa của từ vựng trong ngữ cảnh

Mục đích của tác giả trong đoạn văn là gì

3 Writing:

Học ngữ pháp tiếng Anh cho vững: hiện tại đơn, tiếp diễn, hoàn thành, quá khứ đơn, tiếp diễn…

Đặt câu theo từng nghữ pháp đã học

Hoc các vốn từ vựng theo từng chủ đề

Học cách lý luận chặt chẽ cho một luận điểm thay vì nhiều góc độ

Luyện tập nhiều ý hỗ trợ cho bài viết, bạn nên chứng minh cho cả 2 phía

Viết đúng theo nội dung bài đã cho và chú ý đến tính chặt chẽ và thống nhất của bài, đây là nhân tố chính quyết định xem bài của bạn có được điểm cao hay không

Tu sửa bài viết của mình.

4 Speaking:

Chuẩn bị chủ đề muốn trình bày trước mọi người

Viết dàn ý nội dung chính của chủ đề: không gian, thời gian, các chi tiết liên quan đến chủ đề

Viết đúng ngữ pháp, học thuộc từ vựng

Tránh sử dụng một từ vựng cho nhiều lần

Đọc cách phát âm đúng (tra tự điền biết cách phát âm)

Nghe người bản xứ đọc để nói tiếng Anh được đúng

Phải bình tĩnh khi nói, không nên nhìn vào bài đã viết sẵn khi nói

5 Các sách tham khảo để học TOEIC:

Rainbow TOEIC, TOEIC ICON, Big step TOEIC 3, TOEIC

training Listening comprehension 860 và TOEIC Training Reading

Comprehension, Economic