Họp phụ huynh

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

Bất kỳ phụ huynh nào khi nhận giấy mời của giáo viên chủ nhiệm đều hồi hộp chờ đợi xem thầy cô chủ nhiệm báo cáo kết quả học tập của con em mình như thế nào và mọi vấn đề khác liên quan đến các em học sinh. Tuy nhiên, họp phụ huynh thường diễn ra đơn điệu nên cũng có một số phụ huynh vắng mặt.

Để tổ chức buổi họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp, thầy cô chủ nhiệm và nhà trường nên đưa ra những phương thức tổ chức mới và cải tiến nội dung họp phụ huynh học sinh.

Họp phụ huynh là hình thức do giáo viên tổ chức một buổi sinh hoạt có sự tham gia của thầy cô chủ nhiệm, phụ huynh và ban cán sự lớp nhằm thảo luận và giúp các em giải quyết các vấn đề học tập, hạnh kiểm, tất cả các sinh hoạt trong lớp nhằm giúp các em học tốt.

2/ Giáo viên cần đưa ra những phương pháp và nội dung gì khi tổ chức họp phụ huynh? (quá trình tổ chức họp phụ huynh)

Phụ huynh thường ngán ngẩm nếu giáo viên chủ nhiệm trình bày vấn đề học tập, hạnh kiểm, sinh hoạt của các em học sinh quá dài dòng và thời lượng ngồi họp từ nửa tiếng đến hai tiếng.

Điều này dễ khiến phụ huynh nhanh chóng bỏ về hoặc đưa ra lý do không đến vì đằng nào thì họ cũng biết được kết quả học tập của con em mình thông qua sổ liên lạc.

Vậy GVCN cần đưa ra những phương pháp tổ chức mới và cải tiến nội dung trình bày trong buổi họp:

4/ Họp phụ huynh đem lại lợi ích gì cho phụ huynh và học sinh?

Qua những phương thức và kinh nghiệm tổ chức họp phụ huynh như đã đưa ra thì giáo viên chủ nhiệm có thể hạn chế những việc thiếu sót có thể xảy ra để buổi họp phụ huynh được hiệu quả.

Để buổi họp phụ huynh được hiệu quả hơn thì giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh nên trao đổi cởi mở, góp ý chân thành, không chỉ trích nặng nề đối với học sinh cá biệt, đưa ra phương pháp giải quyết xử lý hợp lý, tế nhị đối với mỗi em học sinh thì phụ huynh và các em học sinh sẽ hợp tác nhiệt tình với thầy cô chủ nhiệm.