R là tập số gì? R là gì trong toán học? Cho ví dụ

Ghi chú: Tài liệu trích dẫn

R là tập hợp số gì? R là một khái niệm cơ bản về số thực mà chúng ta đã được học trong chương trình toán học 6. Để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác, hãy cùng tìm hiểu những nội dung thông tin trong bài viết dưới đây của Vietlearn.org!

R là tập hợp số gì?

Trong toán học, R là ký hiệu của tập số thực. Đây là tập hợp của cả số hữu tỉ và vô tỉ. R chính là tập số lớn nhất trên tập số. Như bạn đã biết, cập tập hợp số tự nhiên N = {0, 1, 2,…}, tập số nguyên Z = {…-3, -2, -1, 0, 1, 2,…}…tất cả các tập số này đều là tập con của R. Và cả số vô tỉ như II = 3,144592 hay = 1,414214….Tất cả các số ta đã biết đều thuộc R.

Tập hợp số thực có ký hiệu là R (R = Q U I) trong đó:

N là tập hợp số tự nhiên

Z là tập hợp số nguyên

Q là tập hợp số hữu tỉ

I = RQ tập hợp số vô tỉ.

Mỗi một số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Và ngược lại, mỗi điểm trên trục số sẽ biểu diễn một số thực. Chỉ có tập hợp số thực thì mới có thể lấp đầy trục số.

Trong tập hợp R, ta cũng có thể định nghĩa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa,…và trong các phép toán các số thực cũng có các tính chất như phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ.

Bất kỳ số thực khác không là số âm hoặc số dương

Tổng hay tích của 2 số thực không âm là một số thực không âm

Số thực là tập hợp vô hạn, có thể đếm được của các số thực

Có hệ thống các tập hợp con vô hạn có thể đếm được của các số thực

Số thực có thể được sử dụng để thể hiện các phép đo đại lượng liên tục

Số thực có thể biểu thị bằng biểu diễn thập phân.

Các thuộc tính của số thực

R là ký hiệu của số thực trong toán học và chúng có các thuộc tính như sau:

Các số thực bao gồm một số trường, với các phép cộng và phép nhân cùng phép chia cho các số khác 0. Chúng có thể được sắp xếp trên một trục hoành theo cách thương tích với phép cộng và phép nhân.

Số thực R cho biết nếu tập hợp một số thực không trống có giới hạn trên thì nó có cận trên chính là những số thực nhỏ nhất.

Ví dụ về số thực R trong toán học

Tập hợp R là ký hiệu của tập hợp số thực, bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ

Ví dụ như:

Số nguyên là -5, 2, 3, -8,…

Phân số là 4/3, 8/5,…

Có khá nhiều người thắc mắc 0 có phải là số nguyên tố không. Câu trả lời là có bởi số nguyên tố là tập hợp, bao gồm các số 0, số tự nhiên dương và các số đối của chúng cũng gọi là số tự nhiên âm. Tập hợp số nguyên là vô hạn nhưng có thể đếm được và ký hiệu là Z.

R là gì trong hình học?

Không chỉ là một ký hiệu trong đại số, R còn được sử dụng trong hình học, R đôi khi được sử dụng để thể hiện bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác. Đặc biệt r còn được sử dụng trong công thức tính chu vi của diện tích hình tròn:

Chu vi: C = dII = 2r.II

Diện tích: S= πR²

Với các nội dung thông tin trong bài viết “R là tập số gì? R là gì trong toán học? Cho ví dụ”, hy vọng sẽ giúp ích với bạn. Truy cập website Vietlearn.org để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác.