MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giáo viên: Vũ Đình Lâm -THPT Kim Liên