MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học 12

Bài giảng: Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giáo viên: Vũ Thị Sen – THPT Trần Nhân Tông