MÔN SINH HỌC – LỚP 12 | BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

Nguồn trích dẫn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Học trên truyền hình: Môn Sinh học – Lớp 12

Bài giảng: Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Giáo viên: Vũ Đình Lâm – THPT Kim Liên